Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych (ponownych) dotyczących przebiegu i zakresu przebudowy Placu Rapackiego w Toruniu w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu.

Data zgłoszenia: 
poniedziałek, 10 Czerwiec, 2019 - 12:00

W dniu 10 czerwca 2019 r. do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek o przeprowadzenie ponownych konsultacji społecznych dotyczących przebiegu i zakresu przebudowy Placu Rapackiego w Toruniu w zakresie ochrony istniejącego drzewostanu.

Wniosek został złożony przez grupę mieszkańców, z inicjatywy Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

Do pobrania: