Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie realizowanych działań inwestycyjnych remontu torowiska na ulicy Bydgoskiej oraz połączonej z nimi organizacji ruchu na ulicy Bydgoskiej

Data zgłoszenia: 
piątek, 21 Maj, 2021 - 08:10

W dniu 5 maja 2021  r. do Urzędu Miasta Torunia wpłynął wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie realizowanych działań inwestycyjnych remontu torowiska na ulicy Bydgoskiej oraz połączonej z nimi organizacji ruchu na ulicy Bydgoskiej.

Wniosek został złożony przez grupę 7 organizacji pozarządowych. Wniosek zawierał błędy formalne w zakresie właściwego udokumentowania reprezentacji osób uprawnionych do podpisania wniosku.  Błędy zostały poprawione przez wnioskodawcę w dniu 12.05.2021 r.

Do pobrania: