Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Data zgłoszenia: 
sobota, 18 luty, 2023 - 17:36

W dniu 12 grudnia 2022 r Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Do pobrania: