Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie koncepcji ulepszenia zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR

Data zgłoszenia: 
piątek, 17 luty, 2023 - 17:53

W  dniu 12 grudnia 2022 r.  Rada Okręgu Wrzosy złożyła  wniosek o przeprowadzenie konsultacji  społecznych  w sprawie koncepcji ulepszenia zagospodarowania terenów na tzw. osiedlu JAR.

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia