Wniosek Rady Okręgu Wrzosy w sprawie wypracowania rozwiązań służących utrzymaniu czystości na osiedlu Wrzosy.

Data zgłoszenia: 
piątek, 17 luty, 2023 - 18:04

W dniu 12 grudnia 2022 r. Rada Okręgu Wrzosy złożyła wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie  wypracowania rozwiązań służących utrzymaniu czystości na osiedlu Wrzosy.

Do pobrania:

- skan wniosku

- odpowiedź Prezydenta Miasta Torunia