Wspólnie o Programie na 2024 rok, I etap

 

Rozpoczynamy konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.

Program współpracy miasta z NGO to podstawowy dokument, który opisuje zasady współpracy pomiędzy administracją publiczną, a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Jest to najważniejszy lokalny dokument, który wskazuje zakres współpracy i stanowi podstawę do ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wykonanie przez podmioty pozarządowe zadań publicznych gminy.

W Toruniu program jest uchwalany w czwartym kwartale - na kolejny rok kalendarzowy. Ale prace nad dokumentem, który powstaje w procedurze partycypacyjnej, rozpoczynają się już w lipcu.

Zapraszamy na spotkanie wstępne

Wszystkie organizacje pozarządowe działające w Toruniu zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, odbywające się w trybie warsztatowym, na którym zbierzemy propozycje do programu w ramach grup tematycznych:

 • priorytetowe zadania publiczne na 2024 r.
 • procedura konkursowa: przebieg, trudności napotykane przez organizacje składające wnioski; kryteria oceny ofert; itp.
 • formuła i pomysły programowe dla Toruńskiego Forum Organizacji Pozarządowych, które jest zaplanowane na październik / listopad 2023 r.
 • Program Działań Miasta Torunia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2024- 2028 – cele, diagnoza, wyzwania
 • polityka senioralna miasta

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 13 lipca 2023 r. (czwartek)
o godzinie 16.00
w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży, ul. Łokietka 3
(w Sali D na V piętrze)


Spotkanie tradycyjnie jest organizowane we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.

Zgłoś swoją obecność
Ze względów organizacyjnych prosimy organizacje o potwierdzenie udziału w spotkaniu – do dnia 12 lipca 2023 r. do godziny 15.00 mailowo: k.dabrowska@um.torun.pl lub telefonicznie: 56 611 87 24.


Dodatkowa informacja o zaplanowanym przebiegu prac nad projektem Programu

 • 4 lipca 2023 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych, etap I,
 • 13 lipca 2023 r. – spotkanie konsultacyjne warsztatowe, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu,
 • sierpień / wrzesień 2023 – analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania, prace nad projektem programu prowadzone we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia,
 • wrzesień/październik 2023 – przedstawienie efektów pracy nad programem Prezydentowi Miasta Torunia, publikacja projektu dokumentu na stronie internetowej, możliwość zgłaszania uwag w II etapie konsultacji,
 • przełom października/listopada 2023 – analiza uwag zgłoszonych w II etapie konsultacji, ewentualne zmiany w treści programu,
 • listopad 2023 – przedstawienie projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2024 r. Radzie Miasta Torunia.

Napisz do nas
Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu konsultacyjnym, prześlij nam swoje propozycje do programu - czekamy do 31 lipca 2023 r. na adres: konsultacje@um.torun.pl


Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z działami UMT i jednostkami miejskimi prowadzącymi działania z sektorem pozarządowym oraz we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia.