Wspólnie o programie - ostatni etap

Przed nami ostatni etap konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Publikujemy wypracowany w procedurze partycypacyjnej projekt dokumentu - uwagi i opinie można składać do 29 października 2020 r.

Projekt programu został przygotowany w procedurze partycypacyjnej realizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i działów urzędu współdziałających z organizacjami pozarządowymi.

Prace nad programem rozpoczęły się w pierwszym tygodniu sierpnia 2020 r. Przed rozpoczęciem konsultacji społecznych RDPP zebrała mailowo informacje od przedstawicieli środowiska pozarządowego oraz przedstawicieli działów urzędu dotyczące formy konsultacji i obszarów współpracy międzysektorowej w 2021 r. Na podstawie zgłoszonych propozycji ustalono harmonogram prac nad programem i przystąpiono do tworzenia jego zapisów.

Z uwagi na trwający stan pandemii w związku z zagrożeniem zarażenia SARS-CoV-2 w tym roku konsultacje społeczne projektu programu przeprowadzono w trybie zdalnym. Działania konsultacyjne rozpoczęły się 21 sierpnia 2020 r.

3 września 2020 r. odbyło się zdalne spotkanie warsztatowe "Wspólnie o programie" dla przedstawicieli sektora pozarządowego, podczas którego zbierano propozycje do programu. Potem, aż do 9 października trwała praca nad dokumentem - analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania konsultacyjnego oraz przygotowanie projektu programu.

15 października projekt dokumentu został opublikowany na miejskich stronach w celu zebrania końcowych uwag w ostatnim etapie prac na programem.

Jak wziąć udział w tym etapie?

  • zapoznaj się z treścią projektu
  • jeżeli chcesz wnieść swoje uwagi lub opinie - możesz to zrobić za pomocą poczty elektronicznej, na adres Pełnomocnika Prezydenta Torunia ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi: m.skibicka@um.torun.pl
  • możesz też wysłać swoje uwagi pisemnie na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń.
     
  • Na uwagi czekamy do 29 października 2020 r.

Do pobrania: