Współpraca w ramach Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego - etap II.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II etapie konsultacji społecznych dotyczących projektów dokumentów kluczowych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

13 czerwca zakończyły się konsultacje dokumentów strategicznych (szczegóły tutaj). W kolejnym etapie zapraszamy do zgłaszania uwag dotyczących Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na BTOF w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Warunkiem uzyskania środków finansowych na realizację projektów jest m.in. właściwe przygotowanie się na poziomie regionalnym. W tym celu jednostki tworzące obszary funkcjonalne opracowują szereg dokumentów o różnym charakterze, randze ważności i stopniu sformalizowania. Mają one za zadanie w większym lub mniejszym stopniu wytyczyć wspólne kierunki działań, które sprzyjać będą rozwojowi współpracy i integracji, promowaniu partnerskiego modelu współpracy, realizacji zintegrowanych projektów oraz zwiększeniu wpływu miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

Jednym z takich dokumentów jest Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego. Opracowanie to ma charakter ekspercki i pomocniczy. Jest ono dokumentem przede wszystkim diagnostycznym.

Studium Uwarunkowań Rozwoju Przestrzennego przekazany do konsultacji (do pobrania).

Jak można zgłaszać uwagi:

  • napisz do nas na adres konsultacje@um.torun.pl. Możesz w tym celu skorzystać z "Formularza konsultacyjnego";
  • przyjdź na dyżur, aby zapytac urzędnika o szczegóły i zgłosic swoje uwagi. Dyżur odbędzie się 23 czerwca (poniedziałek) w godz. 16.00 - 18.00 w siedzibie Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego przy ul. Grudziądzkiej 126 B, II piętro, pokój nr 215.

Na uwagi czekamy do 25.06.2014 r.

>>>RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH