Współpraca z podmiotami ekonomii społecznej

CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne prowadzi konsultacje projektu "Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z podmiotami ekonomii społecznej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Toruniu".

Dokument powstał w ramach projektu "Toruński Program Współpracy", którego liderem jest CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, zaś partnerem - Gmina Miasta Toruń.

Uwagi do programu można składać na formularzu konsultacyjnym do 7 września 2012 r., do końca dnia, na adres e-mail: m.siromski@cistor.pl.

Materiały do pobrania:

>>> Więcej informacji o projekcie: www.cistor.pl/strona-357-TPW.html