Zagospodarowanie terenów leżących nad zbiornikami wodnymi i rzekami

Uwaga! Konsultacje społeczne zostały przedłużone do 15.04.2015 r.

W związku z dużym zainteresowaniem konsultacjami społecznymi dotyczącymi dokumentu strategicznego pn. Aktywizacja społeczno gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF), termin przesyłania uwag w konsultacjach został przesunięty na dzień 15.04.2015r.

Urząd Miasta Bydgoszczy (Wydział Rozwoju i Wdrażania Polityki Terytorialnej) prowadzi konsultacje społeczne na temat zagospodarowania terenów leżących nad zbiornikami wodnymi i rzekami w ramach Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Uwagi można zgłaszać do 15 kwietnia.

Dokument pn. "Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)" przedstawia diagnozę stanu istniejącego tych terenów, wskazuje możliwe sposoby zagospodarowania tych obszarów (optymalne z punktu widzenia ekonomicznego oraz z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej, jak i rozwoju całego BTOF). Głównym celem działania jest pełne wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego, jaki posiadają tereny położone nad wodami w naszym regionie.

Dokument do pobrania:

Aby wziąć udział w konsultacjach, wystarczy pobrać formularz, wpisać uwagi i wysłać do 15 kwietnia 2015 r. na adres: zit@um.bydgoszcz.pl

 

Dnia 14 kwietnia 2015 r. w godz. 16.00 - 18.00 w siedzibie Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego przy ul. Grudziądzkiej 126 B, II piętro, pokój nr 218 odbędzie się dyżur urzędników w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dokumentu pn. Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF).