Zieleń przy Muzeum

We wrześniu ubiegłego roku podczas konsultacji pn.„Zielony Toruń – Reaktywacja” rozmawialiśmy z mieszkańcami o terenach zieleni w naszym mieście, w tym również o terenie przy Muzeum Etnograficznym. Zgłoszone wówczas uwagi do koncepcji zagospodarowania tego obszaru pozwoliły projektantom przygotować koncepcję przedprojektową, którą chcemy teraz zaprezentować mieszkańcom.

Teren zieleńca otaczającego Muzeum Etnograficzne to obszar intensywnie uczęszczany przez użytkowników pieszych i rowerzystów. Pełni on funkcję reprezentacyjnej promenady. Miasto planuje zmodernizować teren m.in. poprzez:

  • wymianę nawierzchni głównych ciągów komunikacyjnych i dobudowę nielicznych nowych alejek,
  • oświetlenie i monitoring,
  • modernizację dwóch istniejących placów – miejsc o charakterze reprezentacyjnym i rekreacyjnym, polegającą na wymianie nawierzchni i lokalizacji elementów małej architektury parkowej (ławki, kosze na odpady, stojaki rowerowe, latarnie itp.),
  • utworzenie płytkich sadzawek – oczek wodnych,
  • utworzenie szlaku kulturowo-przyrodniczego Twierdzy Toruń.

Przyjdź na spotkanie

25 sierpnia 2016 r.  (czwartek) o godz. 16.00 będziemy czekać na mieszkańców w namiocie na Placu Teatralnym, przy alejce w pobliżu stacji rowerowej.


Napisz do nas

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, prześlij nam swoją opinię do 1 września 2016r. na adres konsultacje@um.torun.pl


Do pobrania