Zielony plan dla Torunia

Liczba mieszkańców miast jest dziś większa niż liczba osób mieszkających na terenach wiejskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych prognozuje, że w 2025 roku aż 80% ludzkości będzie zamieszkiwać aglomeracje miejskie.

Współczesne wzorce życia miejskiego ulegają przekształceniu w bardzo szybkim tempie. Mieszkańcom miast nie wystarcza już lepszy dostęp do pracy, kultury czy edukacji, ani nawet bliskość supermarketu. O dzisiejszej atrakcyjności miast decyduje w dużym stopniu ich kompozycja przestrzenna. Coraz więcej osób zwraca uwagę na otoczenie, w którym mieszka, nie tylko pod kątem jego funkcjonalności, ale również estetyki. Na rynku uzyskuje się większe ceny za nieruchomości usytuowane w pobliżu terenów zieleni miejskiej. Bardzo ważny jest dla nas również łatwy dostęp do  parków, skwerów  i lasów oraz ich jakość.

Powszechnie wiadomo, że rośliny stanowią naturalne płuca naszej planety. Są również sprzymierzeńcem człowieka w przystosowaniu do zmian klimatu. Przyroda pomaga nam nie tylko łagodzić skutki związane z zanieczyszczeniem powietrza. Tereny zieleni obniżają temperaturę w miastach i nawilżają powietrze, co szczególnie odczuwalne jest to w miesiącach letnich.

Coraz więcej osób docenia wpływ przyrody na nasze życie. Ludzie mieszkający w miastach poszukują enklaw zieleni, w których mogą odpocząć i oderwać się od zgiełku ulic. Zieleń jest naszym sojusznikiem w walce o czyste powietrze, ale również zapewnia nam lepszą jakość życia, codzienną równowagę psychiczną, pełni funkcję estetyczna i edukacyjną.

Plan rozwoju terenów zieleni w Toruniu

Tworzenie terenów zieleni w miastach jest procesem ciągłym i długotrwałym. Rośliny wymagają bowiem nie tylko umiejscowienia zgodnie z potrzebami mieszkańców i możliwościami terenowymi, ale również  stałej pielęgnacji. Od momentu planowania i zakładania terenów zieleni do osiągnięcia przez nie stanu docelowego może upłynąć nawet kilkanaście lat, a czasem kilkadziesiąt lat. Plan rozwoju terenów zieleni dla miasta powinien być zatem tworzony w oparciu o podstawowe kryteria, jakimi są:  dynamika rozwoju miasta, długotrwałość procesu tworzenia terenów zieleni oraz zmienność potrzeb i oczekiwań społecznych.

W oparciu o te założenia powstała „Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu”.  Określa ona wizję oraz oczekiwania, jakie stawiane są zielonej przestrzeni naszego miasta.

Dokument składa się z trzech części. Pierwsza z nich dotyczy zagadnień formalno-prawnych, takich jak: metodyka opracowania, przyjęte założenia wstępne oraz struktura dokumentu. W drugiej części zawarto diagnozę stanu obecnego terenów zieleni w Toruniu.  Opisano również ich znaczenie, określono potencjał, problemy, zagrożenia oraz szanse rozwoju. Trzecia część to kompleksowy program docelowej organizacji zieleni miejskiej, obejmujący parki, skwery, zieleńce, wybrane pasy drogowe oraz leśne tereny rekreacyjne w naszym mieście. Uwzględnia on m.in. opracowanie wytycznych do kształtowania i rozwoju poszczególnych typów terenów zieleni, opracowanie standardów ich zakładania i pielęgnacji oraz wskazanie miejsc nowatorskiego zagospodarowania, m.in. na kwietne klomby i nasadzenia krzewów, pnączy, drzew oraz elementów małej architektury, w ramach katalogu standardowych rozwiązań projektowych.

Dokument opracowali eksperci, ale chcemy, by mieszkańcy Torunia mieli wpływ na jego ostateczny kształt. Dlatego miasto organizuje w tej sprawie konsultacje społeczne


Co w ramach konsultacji?

1)  pokażemy i omówimy Koncepcję rozwoju terenów zieleni w Toruniu,

2) będziemy dyskutować na temat zawartości dokumentu

3) będziemy zbierać propozycje zagospodarowania wybranych terenów zieleni w mieście

 Przyjdź na spotkanie!

Jeżeli chcesz zapoznać się z „Koncepcją rozwoju terenów zieleni w Toruniu” oraz masz pomysły jak zagospodarować tereny zieleni w naszym mieście lub propozycje dodatkowych lokalizacji zielonych miejsc na mapie Torunia przyjdź na spotkanie konsultacyjne.

21 lutego 2019 r.

godz. 17.00

sala konferencyjna w Muzeum Etnograficznym

ul. Wały gen. Sikorskiego 19

 

Spotkanie rozpoczniemy krótką prezentacją. Następnie odbędą się warsztaty dla mieszkańców, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanych map.

 

Nie możesz przyjść na spotkanie?

Napisz do nas za pomocą poczty elektronicznej, na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Uwagi zbieramy do 17 marca 2019 r.

Do pobrania:

Koncepcja rozwoju terenów zieleni w Toruniu:

  1. Zagadnienia formalno-prawne
  2. Diagnoza stanu terenów zieleni

3. Program estetyzacji

cz. 1 Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni

  • załącznik - kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni

cz. 2 Standardy zakładania i pielęgnacji terenów zieleni

cz. 3 Katalog standardowych rozwiązań projektowych