Zielony Toruń

W maju 2014 chcemy porozmawiać z mieszkańcami o tym, w jaki sposób zadbać o atrakcyjność terenów zielonych w naszym mieście. Wyniki konsultacji i pomysły mieszkańców pomogą urzędnikom przygotować projekty zagospodarowania tych terenów, także z dofinansowaniem z Unii Europejskiej. Konsultacje stanowią zatem pierwszy etap prowadzący do tego, aby toruńska zieleń jeszcze pełniej służyła mieszkańcom.

Jak możesz wziąć udział?

Wybierz się z nami na spacer, podczas którego porozmawiamy o tym, jak poszczególne miejsca wyglądają obecnie i jak mogłyby się zmienić. Mapę wszystkich konsultowanych terenów zielonych znajdziesz TUTAJ.

Harmonogram konsultacji:

  •  10.05.2014 r. (sobota)

    a) Grupa I: godz. 11.00: Kępa Bazarowa (zbiórka w punkcie widokowym, ul. Majdany), trasa spaceru dostępna TUTAJ

        Uwaga o godz. 10:30 i 11:00 możesz dotrzeć do nas bezpłatną "Katarzynką" z Bulwaru Filadelfijskiego

     b) Grupa II: godz. 11.00: Park Tysiąclecia (zbiórka przed Aquaparkiem, ul. Hallera 79), trasa spaceru dostępna TUTAJ

 Po spacerze uczestników grupy I i II zapraszamy na piknik: Camping TRAMP, ul. Kujawska 14, godz. 13.00.

 

  •  17.05.2014 r. (sobota)

    a) Grupa I: godz. 11.00: park przy ul. Mossakowskiego na Skarpie (zbiórka przed pawilonem „Maciej” od strony ul. Konstytucji 3 Maja),   

                     trasa spaceru dostępna TUTAJ

Po spacerze uczestników grupy I zapraszamy na piknik: park osiedlowy przy pawilonie Maciej, godz. 12.30.

    b) Grupa II: godz. 11.00: tereny zielone na Chełmińskim (zbiórka przed Zespołem Szkół Ekonomicznych, ul. Grunwaldzka 39)

                      od godz. 12:30: Park Glazja przy Placu Pokoju Toruńskiego (zbiórka przed cmentarzem na ul. Antczaka)

                     trasa spaceru dostępna TUTAJ

 Po spacerze uczestników grupy II zapraszamy na piknik: Park Glazja, godz. 13.00.

 

  • 24.05.2014 r. (sobota)

    a) Grupa I: godz. 11.00: Planty i otulina starówki (zbiórka przy dworcu autobusowym, ul.  J. H. Dąbrowskiego 26),

                     trasa spaceru dostępna TUTAJ

    b) Grupa II: godz. 11.00: tereny rekreacji na starówce (zbiórka przy stawie Kaszownik, na wysokości przystanku tramwajowego)

                      trasa spaceru dostępna TUTAJ

 Po spacerze uczestników grupy I i II zapraszamy na piknik :skwer przy ul. Chopina, godz. 14.00.

 

W kolejnym etapie spotykamy się, żeby podsumować pomysły mieszkańców:

  •  27.05.2014 r. (wtorek)

Tereny zielone na osiedlach, godz. 17.00, Hotel Uniwersytecki, ul. Szosa Chełmińska 83 a

  •  28.05.2014 r. (środa)

Zieleń na starówce, godz. 17.00, Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały Generała Sikorskiego 13

 

Nie możesz przyjść na spotkanie? Napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Możesz też w tym celu pobrać i wypełnić ANKIETĘ, a następnie odesłać ją na podany adres mailowy lub pocztą tradycyjną: Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń. 

   

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 86 73 we współpracy z  Wydziałem Środowiska i Zieleni, Miejską Pracownia Urbanistyczną oraz Fundacją Stabilo (realizującą projekt "Akcja Konsultacja!").

 

>> RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

>>>Aneks do raportu z konsultacji (propozycja rewitalizacji terenów pierścienia staromiejskiego przesłana w ramach konsultacji)

 

Propozycje zagospodarowania terenów zieleni w obszarze Zespołu Staromiejskiego oraz w otulinie (przygotowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Toruniu):

 - miejsca rekreacji na starówce (do pobrania)

- Fort B66 (do pobrania)

- Kaszownik (do pobrania)

- Międzymurze (do pobrania)

 - Plac Rapackiego (do pobrania)

 - Podmurna (do pobrania)

 - Wały gen. Sikorskiego (do pobrania)