Zielony Toruń. Mamy projekty – nowa odsłona Parku Glazja

Park Waryńskiego, zwyczajowo nazywany Parkiem Glazja, to osiedlowy zieleniec usytuowany w zachodniej części Torunia, w dzielnicy Jakubskie Przedmieście. Jego powierzchnia wynosi około 5,6 ha. Stanowi zaplecze wypoczynkowe i rekreacyjne dla jego mieszkańców. Park ten jest uporządkowany, wyposażony w elementy małej architektury, w tym w plac zabaw dla dzieci i siłownię zewnętrzną dla dorosłych oraz wybieg dla psów.

Park Glazja jest częścią specyficznej dla Torunia zieleni fortecznej, na którą składają się głównie dęby i klony. Towarzyszy ona obiektom fortecznym, wchodzącym w skład XIX-wiecznej Twierdzy Toruń. Wraz z Alpinarium oraz Doliną Marzeń, stanowi część tzw. pasa parkowego okalającego Zespół Staromiejski. Swego obecnego kształtu Park Waryńskiego nabrał on po II wojnie światowej.


Jak przebiegały konsultacje w sprawie Parku Glazja?

Po raz pierwszy rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat Parku Glazja w 2014 r., w ramach konsultacji Zielony Toruń (tu zobaczysz jak przebiegały konsultacje w 2014 r.). Podczas spaceru badawczego dyskutowaliśmy o tym jak park ten mógłby wyglądać w przyszłości. Mieszkańcy wskazali m.in. na potrzebę utrzymania porządku i czystości na tym terenie, modernizacji alejek, istniejącego placu zabaw oraz wymiany ławek. Pojawiły się również pomysły utworzenia punktu widokowego, miejsc piknikowych czy montażu oświetlenia.

W 2015 r. pokazaliśmy wstępne efekty pracy projektantów. Poddaliśmy ocenie dwa warianty zagospodarowania Parku Waryńskiego. Jedna z koncepcji zdecydowanie bardziej przypadła mieszkańcom do gustu, głównie ze względu na rozmieszczenie poszczególnych elementów. Zawierała ona m.in.: utworzenie palców zabaw dla różnych grup wiekowych, siłowni, miejsca do street workoutu, ale także boisko do piłki nożnej i koszykówki oraz element wspinaczkowy dla dzieci w wieku 5-14 lat (tu możesz zobaczyć tamten projekt). Jednocześnie wyniki konsultacji pokazały jednak wyraźnie, że potrzeby mieszkańców w zakresie urządzenia tego parku są jednak nieco inne niż część wizji projektantów - zdaniem większości uczestników konsultacji Park Glazja ma być przede wszystkim miejscem wypoczynku, specjalnie wydzieloną strefą ciszy, stąd lokalizacja tam boisk sportowych i zbyt dużej liczby miejsc głośnej rekreacji nie jest dobrym pozysłem. Ponadto, należy zachować jego naturalny charakter i zadbać o istniejącą zieleń (tu zobacz wyniki konsultacji z 2015 r.).  

W związku z tym, w oparciu o wyniki konsultacji społecznych z 2015, podczas których omawiano koncepcje projektowe, ustalony został zakres rzeczowy przyszłego projektu Parku Glazja. Przewidywał on:

 • modernizację ciągów komunikacyjnych,
 • instalację oświetlenia,
 • instalację monitoringu,
 • nowe nasadzenia,
 • modernizację placu zabaw,
 • montaż ławek, siedzisk, koszy na śmieci i psie odchody,
 • montaż stojaków rowerowych.

 Jak widać, zgodnie z życzeniem mieszkańców ograniczono infrastrukturę sportową i rekreacyjną: zrezygnowano z boiska oraz elementu wspinaczkowego dla dzieci w południowo-wschodniej części parku. W zamian za to wydzielono strefy wypoczynku biernego, o które wnioskowali uczestnicy konsultacji.


Projekt Parku Glazja w 2018 r.

W 2018 r., na podstawie opracowanego w opisany wyżej sposób projektu, Miasto otrzymało dofinansowanie na zagospodarowanie terenów zieleni w Parku Glazja. Kwota dofinansowania wynosi ok. 5,5 mln zł (koszt całkowity inwestycji to 6,5 mln zł). Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W zakresie rzeczowym inwestycji uwzględniono uwagi mieszkańców zebrane podczas  konsultacji prowadzonych w 2015 r. Obejmuje on:

 • modernizację ciągów komunikacji pieszej i rowerowej;
 • uzupełnienie i modernizację  oświetlenia parku z uwzględnieniem wykonania instalacji podstawowego monitoringu;
 • modernizację i uporządkowanie placu zabaw oraz urządzeń do ćwiczeń na wolnym powietrzu (w tym istniejącej siłowni, placu zabaw z nowym wyposażeniem, z podziałem na strefy dla  dzieci w wieku od 3 do 6 lat oraz od 3 do 14 lat);
 • modernizację i doposażenie parku (z uwzględnieniem m.in. infrastruktury wypoczynkowej m.in. ławki i siedziska, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe,      tablice informacyjne, miejsce wypoczynkowe w formie altany z drzew, stoły do gry w tenisa);
 • wprowadzenie form wygradzających strefy wypoczynku i rekreacji - podział terenu na trzy strefy: strefę rekreacji intensywnej: place zabaw i siłownia (część północno-zachodnia parku), strefę wypoczynku biernego (cisza)  część centralna parku oraz strefę spontanicznego wypoczynku i rekreacji część wschodnia parku);
 • utworzenie miejsca do grillowania;
 • wprowadzenie nowych układów form roślinnych, w tym m.in. tworzenie i odnowienie zieleni oraz wzbogacenie roślinności, szczególnie w piętrze roślinności niskiej (np.      byliny, pnącza, trawy ozdobne, żywopłoty formowane i nieformowane);
 • wprowadzenie nowych nasadzeń drzew;
 • budowę tarasu widokowego na stok bojowy przy Forcie św. Jakuba i dolinę Wisły;
 • utworzenie placu z nawierzchnią bezpieczną, zagospodarowanego urządzeniami do uprawiania „street workout”.

Tutaj możesz pobrać wstępny projekt Parku Glazja

 Przykładowe wizualizacje:


Dlaczego spotykamy się trzeci raz?

Projekt, który powstał w 2018 r. został wypracowany wspólnie z mieszkańcami w ramach dwóch etapów konsultacji społecznych pn. Zielony Toruń. Uwzględniono w nim większość uwag przedstawionych przez uczestników konsultacji. Uzyskał również 85 procentowe dofinansowanie z Funduszu Spójności. Mogłoby się więc wydawać, że pozostaje już tylko jego realizacja. Warto jednak zaprezentować mieszkańcom projekt przed rozpoczęciem działań w terenie.

 Czy coś jeszcze będzie można zmienić?

Jak pisaliśmy wyżej zawarta została umowa na dofinansowanie projektu wypracowanego wspólnie z mieszkańcami. Dlatego też nie wszystko można zmieniać - żeby nie stracić dofinansowania nie możemy usuwać ani dodawać nowych elementów do projektu.

 Co zatem można?

 1. Możemy jednak dokonywać zmian lokalizacji poszczególnych elementów zagospodarowania, czyli zmieniać ich położenie na mapie parku.
 2. Możemy też zmieniać wyposażenie wchodzące w skład poszczególnych elementów, np. urządzenia znajdujące się na placu zabaw czy siłowni plenerowej.

Do pobrania:

 

 

Warto więc przyjść, żeby zobaczyć jak będzie wyglądać Park Glazja po remoncie oraz zadbać o ostatnie szczegóły jego wyposażenia.

 

Zapraszamy na spotkanie

10 września 2018 r.

godz. 17.00

Hotel Przystanek Toruń, ul. Chłopickiego 4

 

 Jeżeli nie możesz przyjść na spotkanie prześlij wiadomość na adres: konsultacje@um.torun.pl.

 Uwagi zbieramy do 17 września 2018 r.