Zielony Toruń: Program ochrony środowiska

Ruszyła kolejna edycja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Torunia. Prezydent Miasta Torunia zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które trwają od 14 października do 4 listopada.

Co zawiera program?

Głównym celem Programu Ochrony Środowiska dla miasta Torunia jest poprawa jakości środowiska w Toruniu, a w konsekwencji - jakości życia mieszkańców i atrakcyjności samego miasta.

Program przedstawia analizę obecnego stanu środowiska oraz stawia nowe cele i kierunki przedstawione w formie harmonogramu działań na najbliższe lata.

Do głównych kwestii Programu należy m.in.:

  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń,  
  • poprawa warunków akustycznych,
  • ochrona wód powierzchniowych i podziemnych,
  • zabezpieczenie ludności przed powodzią,
  • pielęgnacja terenów zielonych z rozwojem terenów rekreacyjnych,
  • zarządzanie odpadami i ich segregacja.

Materiały do pobrania:

Powiedz nam, jak możemy zadbać o środowisko w Toruniu:

  • na spotkaniu: 29.10.2013r., o godz. 17.00 w Domu Harcerza (Rynek Staromiejski 7)

Nie możesz przyjść na spotkanie? Zgłoś swoje uwagi:

  • 21 października (poniedziałek) od 16.00 do 18.00 w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8,
  • pisemnie na adres konsultacje@um.torun.pl lub Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 8.

W celu ułatwienia odniesienia się do całości lub części dokumentu zamieszczamy także formularz do zgłaszania uwag (do pobrania), z którego można skorzystać.

Do pobrania:

- raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych