Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów dokumentów kluczowych dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń regulujących Politykę Spójności Unii Europejskiej oraz uzgodnieniami zawartymi w polskiej Umowie Partnerstwa dla perspektywy finansowej 2014 – 2020, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są najistotniejszym narzędziem dedykowanym wsparciu miast i ich obszarów funkcjonalnych.

Dokumenty przekazywane do konsultacji to (do pobrania):

oraz dokumenty strategiczne:

Jak można zgłaszać uwagi:

  • pobierz aktywny formularz ankiety "Formularz konsultacyjny", wypełnij i odeślij na adres konsultacje@um.torun.pl
  • przyjdź na dyżur, aby zapytac urzędnika o szczegóły i zgłosic swoje uwagi; dużur odbędzie się 11 czerwca (środa) w godz. 16.00 - 18.00 w siedzibie Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego przy ul. Grudziądzkiej 126 B, II piętro, pokój nr 215

Na uwagi czekamy do 13.06.2014 r.

>>>RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH