Zmiany w radach okręgów

Komisja doraźna Rady Miasta Torunia opracowała projekt zmian uchwał w sprawie funkcjonowania rad okręgów. Zanim uchwały trafią na sesję Rady Miasta, chcemy zapytać mieszkańców o opinie na temat  przygotowanych dokumentów.

Latem 2020 r. pytaliśmy mieszkańców o opinie na temat projektu uchwały, która wprowadzała zmianę dotyczącą długości kadencji rad okręgów. Teraz konsultujemy z torunianami wypracowane przez Komisję doraźną Rady Miasta Torunia  projekty uchwał modyfikujących lokalne przepisy dotyczące powoływania i funkcjonowania Rad Okręgów w Toruniu. Komisja doraźna pracowała w trybie partycypacyjnym zbierając i analizując także wnioski zgłaszane przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i działające obecnie rady okręgów.

Czego dotyczą zmiany zaproponowane przez Komisję?

1) dodania do kompetencji rad okręgów zakresu współdziałania podczas organizacji konsultacji lokalnych z działem Urzędu Miasta Torunia, którego zadaniem jest prowadzenie konsultacji społecznych;

2) udostępnienia radom okręgów kwoty 2 000 zł w roku budżetowym, do dyspozycji na swoją działalność, w tym na działania integrujące lokalną społeczność;

3) możliwości zwoływania posiedzeń w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, z zapewnieniem udziału mieszkańcom, którzy zadeklarują taką chęć;

4) zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości udziału w głosowaniu w wyborach do rad okręgów, we wszystkich lokalizacjach,

5) sprecyzowania sposobu weryfikacji stałego zamieszkania mieszkańców na terenie danej  jednostki pomocniczej, tj. weryfikowania na podstawie dowodu osobistego i dokumentów potwierdzających ten fakt, np. faktury za prąd czy dowodu opłat czynszu za mieszkanie;

6) terminu składania list poparcia dla kandydatów do rad okręgów, zapewniającego możliwość podania listy do publicznej wiadomości na siedem dni przed wyborami;

7) wprowadzenia możliwości przeprowadzenia ponownych wyborów w okręgach, w których nie zostały wybrane rady, o ile wniosek taki złoży co najmniej 300 mieszkańców zamieszkujących w granicach okręgu;

8) korekt granic trzech okręgów w lewobrzeżnej części Torunia: Podgórz, Stawki i Rudak;

9) przesunięcia granicy pomiędzy okręgami Chełmińskie i Staromiejskie z dotychczasowego przebiegu Trasą Średnicową na przebieg ulicami: Przy Kaszowniku od placu biskupa Chrapka do Odrodzenia, Odrodzenia od Przy Kaszowniku do Czerwonej Drogi, Czerwona Droga od Odrodzenia do ronda Niepodległości.

W ramach konsultacji społecznych przedstawiamy dwa projekty uchwał dotyczące:

  • druk nr 709 dotyczący zmiany uchwały nr 372/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów - aktualizacja sposobu powoływania i funkcjonowania;

oraz

  • druk nr 710 dotyczący zmiany uchwał w sprawie utworzenia okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń (uchwały nr 373/12, 374/12, 375/12, 383/12, 384/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r.) - korekta i przesunięcie granic.

Treść obydwu projektów jest dostępna niżej, w sekcji „Do pobrania”.


Co w ramach konsultacji społecznych?

  1.     Porozmawiajmy podczas spotkania online

KIEDY?
7 stycznia 2021 r., godz. 17.00

JAK?
Będziemy spotykać się zdalnie - za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

CO ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU?
Aby wziąć udział w spotkaniu musisz wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres:
konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „Spotkanie - Rady okręgów”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 stycznia, do godziny 15.00.

W odpowiedzi prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch sposobów:

1) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji!

lub

2) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams).

Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.


 

2.   Napisz do nas

 Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu, a chcesz się wypowiedzieć - napisz do nas!

  • do 20 stycznia 2021 r. czekamy na uwagi i propozycje przesłane drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl
  • zgłaszając uwagę i propozycję działania korzystaj z formularza, który można pobrać poniżej.

Do pobrania:

 

 

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu  Miasta Torunia we współpracy merytorycznej z Biurem Rady Miasta.