Zmiany w ruchu na Gałczyńskiego

Na zlecenie Urzędu Miasta Torunia drogowcy opracowali nową koncepcję organizacji ruchu na ul. Gałczyńskiego. Chcemy zapytać mieszkańców, co sądzą o tej propozycji.
Ulica Gałczyńskiego to ulica jednojezdniowa, znajduje się pomiędzy ul. Gen. Józefa Bema i al. 700-lecia Torunia. Aby wyznaczyć dodatkowe miejsca postojowe, zwiększyć przepustowość drogi i uporządkować ruch pojazdów, projektanci przygotowali propozycje projektowe, które zakładają:

  • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Gałczyńskiego na odcinku od al. 700-lecia do ul. Matejki,
  • wykonanie nowego odcinka drogi łączącej ul. Tuwima z ul. Gałczyńskiego jako ulicy dwukierunkowej.

Proponowane zmiany przyniosą :

  • zwiększenie ilości miejsc parkingowych na ul. Gałczyńskiego o ok. 40,
  • pozyskanie ok. dziesięciu nowych miejsc postojowych na łączniku pomiędzy ul. Tuwima i ul. Gałczyńskiego,
  • poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego.

W ramach konsultacji chcemy pokazać mieszkańcom zaplanowane zmiany i zebrać uwagi - jeszcze przed ich wprowadzeniem w życie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na spotkanie
7 maja 2019 r. (wtorek), o godzinie 17.00
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa
DOM ORGANIZATORA w Toruniu
ul. Czerwona Droga 8

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz być na spotkaniu, prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl

Na uwagi czekamy do 17 maja 2019 r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do pobrania:

Projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Gałczyńskiego

Raport wstępny z przeprowadzonych konsultacji społecznych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej.