Przedsięwzięcia Partnerskie

Przedsięwzięcia partnerskie to projekty realizowane najczęściej przez organizacje pozarządowe we współpracy z Gminą Miasta Torunia. Samorząd jest w tych przedsięwzięciach partnerem organizacji pozarządowej, a jego udział w działaniu jest wymagany przez instytucję finansującą projekt.

Przedsięwzięcia partnerskie cieszą się dość dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych. Poniżej kilka przykładów projektów realizowanych jako przedsięwzięcia partnerskie z udziałem samorządu miejskiego Torunia:

 • Akcja Konsultacja! Głównym celem projektu było poszerzenie świadomości mieszkańców Torunia na temat konsultacji społecznych, zwiększenie motywacji uczestnictwa w nich oraz promocja samej idei konsultacji. Inicjatywa realizowana przez Fundację Stabilo w partnerstwie z Urzędem Miasta Torunia, była współfinansowana w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.   
  >>> Więcej o projekcie: http://www.akcjakonsultacja.pl/

 

 • Toruń dla mieszkańców. Projekt był realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z Poznania. Partnerem ze strony Urzędu Miasta był Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji. Główny cel projektu to wzrost wiedzy i umiejętności urzędników i przedstawicieli organizacji pozarządowych z Torunia z zakresu technik/narzędzi konsultacji społecznych, a tym samym podniesienie jakości i efektywności konsultacji społecznych w mieście
  >>>Więcej o projekcie: http://www.torun.pl/pl/torun-dla-mieszkancow


 • Przepis na ulicę. Projekt był realizowany przez Fundację Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia. Partnerem w projekcie ze strony Gminy Miasta Toruń był Miejski Zarząd Dróg. Główn cel projektu to wypracowanie modelu angażowania mieszkańców w planowanie ulic jako ważnych fragmentów przestrzeni publicznej.
  >>>Więcej o projekcie: http://przepisnaulice.pzr.org.pl/


 • Toruński Program Współpracy. Projekt realizowany przez CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne. Przedsięwzięcie dotyczyło wypracowania mechanizmów wzmocnienia współpracy toruńskich podmiotów ekonomii społecznej z lokalną administracją publiczną poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w realizacji gminnych polityk publicznych. Partnerami projektu byli Gmina Miasta Toruń oraz Samorząd Miasta Lejda (Holandia).
  >>> Więcej o projekcie: http://www.cistorsps.pl/art/53/tpw.html


 • Restart - rewitalizacja toruńskiej starówki. Projekt realizowany przez Toruńską Fundację Stare Miasto oraz Fundację Pracownia Zrównoważonego Rozwoju; partner ze strony Urzędu Miasta Torunia - Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.
  >>> Więcej o projekcie: www.restart.org.pl


 • Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania terenu wokół Fortu I. Projekt realizowany przez Fundację Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, partner ze strony Urzędu Miasta Torunia - Wydział Środowiska i Zieleni.
  >>> Więcej o projekcie: http://pzr.org.pl/partycypator-torunski/

 

 • Konsultacje społeczne dotyczące rewitalizacji Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu. Projekt zrealizowany przez fundację Pracownia Zrównoważonego Rozwoju oraz Stowarzyszenie Bydgoskie Przedmieście; partner ze strony Urzędu Miasta Torunia - Wydział Środowiska i Zieleni.
  >>> Więcej o projekcie: www.bydgoskie.blox.pl/tagi_b/85581/park-Bydgoski.html