Alpinarium w nowej odsłonie

Miasto planuje zrewitalizować teren Alpinarium – niewielkiego parku znajdującego się na obszarze Zespołu Staromiejskiego.

Obszar o powierzchni 0,8 ha wpisany jest  do rejestru zabytków. Teren między ulicami Kopernika, Pod  Krzywą Wieżą, Ślimak Getyński i pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki tworzy enklawę zieleni o charakterze rekreacyjnym. Stanowi część tzw. „plant toruńskich”  stanowiących oprawę  i izolację dla zabytkowego układu urbanistycznego miasta. W jego części wschodniej, położonej najbliżej wysokich średniowiecznych murów miejskich, znajduje się główne wejście na teren parku od strony obszaru Starego Miasta.

Planowana rewitalizacja Alpinarium ma na celu zachowanie obecnego charakteru zieleni, z wyeksponowaniem jego walorów estetycznych i funkcjonalnych. Projekt zakłada:

  • modernizację ciągów komunikacyjnych, wymiana nawierzchni chodników
  • odtworzenie cieku  oraz oczka wodnego z zachowaniem naturalnego charakteru wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, sanitarną, elektryczną
  • wykonanie energooszczędnego oświetlenia terenu
  • nowe nasadzenia
  • wprowadzenie elementów małej architektury
  • montaż budek lęgowych dla ptaków
  • oznakowanie wnętrza obszaru, m.in. ścieżek, punktu widokowego
  • dostosowanie terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przyjdź na spotkanie

30 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godz. 16.00  będziemy czekać na mieszkańców w namiocie na placu Rapackiego, przy alejce w pobliżu fontanny.


Napisz do nas

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, prześlij nam swoją opinię do 12 września 2016 r.  na adres konsultacje@um.torun.pl.


Do pobrania

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Środowiska i Zieleni, mail: konsultacje@um.torun.pl, tel. 56 611 86 73.