BO 2023 - wstępne listy projektów

131 pozycji znalazło się na wstępnych listach projektów do głosowania w budżecie obywatelskim Torunia na rok 2023. Zespół weryfikujący wnioski opublikował wyniki swojej pracy.

Ocenie merytorycznej podlegało 188 projektów, które były poprawne formalnie i mogły być poddane dalszej weryfikacji. Oceniano m.in. zgodność propozycji z prawem, wykonalność techniczną i finansową, racjonalność gospodarowania środkami publicznymi, zgodność z już przyjętymi i stosowanymi programami i planami działania, ogólnodostępność, koszty eksploatacji, itp.

W toku procedury 3 wnioskodawców wycofało swoje wnioski, a kolejne 2 propozycje są już realizowane lub zaplanowane do realizacji w planach miasta.

Ostatecznie na wstępnej liście projektów do głosowania znalazło się 131 pozycji. Natomiast na wstępnej liście projektów, które nie będą  podane głosowaniu mamy 52 pozycje oraz dodatkowo 5 wskazanych wyżej (wycofane/już zaplanowane).


Przejdź do wykazów:


Co dalej w procedurze budżetu obywatelskiego?

  1. Do 02 września 2022 r. mieszkańcy mogą składać do Prezydenta Miasta Torunia odwołania od propozycji zawartych na listach.

  2. Odwołania można składać pisemnie:
    - na adres: Prezydent Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń
    - lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

  3. Rozpatrywanie odwołań i publikacja ostatecznych list nastąpi w terminie do 16 września 2022 r.

  4. Głosowanie zaplanowano w okresie: 24 września - 03 października 2021.