Budowa węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni

W ramach konsultacji społecznych zostaną pokazane możliwe dwa warianty budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni (rejon pl. Skarbka) wraz ze zmianą układu drogowego, obejmującego:

 • fragment ulicy Skłodowskiej-Curie,
 • fragment ul. Kościuszki,
 • fragment ul. Żółkiewskiego,
 • fragment ul. Sobieskiego,
 • plac Skarbka

Proponowane warianty zakładają:

Wariant 1:

1) rozbudowę istniejącego skrzyżowania w rejonie placu Skarbka:

dodano relacje i pasy ruchu poszczególnych kierunków, skoordynowano sygnalizację świetlną w niezbędnym zakresie i umożliwiono pojazdom poruszanie się z ul.  Żółkiewskiego w kierunku ul. Sobieskiego,

2) rozbudowę wiaduktu drogowo-tramwajowego w ciągu ul. T. Kościuszki poprzez poszerzenie o jeden pas ruchu po południowej stronie oraz dobudowę ciągu pieszo-rowerowego w postaci niezależnej równoległej kładki,

3) ulice Kościuszki i Żółkiewskiego zaprojektowano jako dwujezdniowe trzypasowe ulice klasy G o szerokości pasów ruchu 3,5 m, a jednojezdniowe ul. Sobieskiego i Skłodowskiej-Curie o szerokości pasów ruchu 3,0 m i klasy Z,

4) na terenie węzła przesiadkowego przyjęto obowiązujący ruch jednokierunkowy za wyjątkiem odcinka dojazdu do  nieruchomości:

ograniczono do jednego ilość wjazdów i wyjazdów na teren węzła przesiadkowego oraz połączono pętlę autobusową z parkingami przydworcowymi. Węzeł wyposażono w  przystanek  autobusowy przed budynkiem  dworca,  strefę  „Kiss&Ride”, strefę  Taxi,  3 miejsca do parkowania autobusów w  tym 2 dla autobusów elektrycznych i 94 miejsca do parkowania dla samochodów osobowych w tym 6 dla samochodów elektrycznych

5) skomunikowanie chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi terenów przyległych:

utrzymano przejścia na poziomie jezdni w ciągu  ul. Sobieskiego, przesunięto  przejście i przejazd rowerowy w ul. Żółkiewskiego - bliżej tarczy skrzyżowania, dodano przejście na wysokości ul. Studziennej, utrzymano  przejście podziemne pod ul. Skłodowskiej-Curie. Zaprojektowano przystanek przelotowy bezpośrednio przy ul. Skłodowskiej-Curie oraz utrzymano linię tramwajową w stanie istniejącym.

 >>> Pobierz ortofotomapę z wariantem 1 - wersja 1 (.pdf)

>>> Pobierz ortofotomapę z wariantem 1 - wersja 2 (.pdf)

>>> Pobierz rysunek z wariantem nr 1 - część 1 (.pdf)

>>> Pobierz rysunek z wariantem nr 1 - część 2 (.pdf)

>>> Pobierz legendę (.pdf)

-----

Wariant 2:

1) przebudowę istniejącego skrzyżowania w rejonie placu Fryderyka Skarbka:

zostało ono skanalizowane na węzeł drogowy typu „WC” z 4 łącznicami zakończonymi od strony ul. Kościuszki i Żółkiewskiego skrzyżowaniami tylko na prawych skrętach oraz od strony ul.  Skłodowskiej-Curie i Sobieskiego rondami o średnicy 35m

2) ulice Kościuszki i Żółkiewskiego zaprojektowano  jako dwujezdniowe  dwu  i  trzypasowe ulice  klasy  G  o  szerokości  pasa  ruchu  3,5m, utrzymano istniejącą szerokość jezdni, natomiast zmieniono układ pasów i  prowadzenie kierunków,

3) na jednojezdniowych ul. Sobieskiego i Skłodowskiej-Curie utrzymanie szerokości pasów ruchu (klasa Z) oraz łącznic węzła o szerokości jezdni 6,0 m. Pod wiaduktem Kościuszki połączenie bypassem ze sobą dwóch rond nową jednojezdniową ulicą o szerokości pasów ruchu 3,25 m (klasy Z),

4) wjazd i wyjazd  na teren węzła przesiadkowego odbywa się za pośrednictwem jednego z rond oraz dodatkowo przez skrzyżowanie tylko na prawe skręty od strony ul. Skłodowskiej-Curie. Wyposażony jest on w przystanek autobusowy przed budynkiem dworca, strefę „Kiss&Ride”, strefę Taxi, 3 miejsca parkowania dla autobusów w tym 2 dla autobusów elektrycznych, 169 miejsc parkowania dla samochodów osobowych w tym 6 dla samochodów elektrycznych (100 miejsc pod wiaduktem Kościuszki, 69 miejsc przed dworcem, obecnie 70 miejsc parkingowych),

5) skomunikowanie chodnikami i ciągami pieszo-rowerowymi terenów przyległych: zaprojektowano dwa dodatkowe przejścia podziemne pod ulicami Żółkiewskiego i Sobieskiego a istniejące przejście pod ul. Skłodowskiej-Curie wydłużono. Przewidziano przystanek przelotowy  przed  rondem  w  ciągu  ulicy  Skłodowskiej-Curie oraz utrzymano linię tramwajową w stanie istniejącym.

 >>> Pobierz ortofotomapę z wariantem 2 - wersja 1 (.pdf)

>>> Pobierz ortofotomapę z wariantem 2 - wersja 2 (.pdf)

>>> Pobierz rysunek z wariantem nr 2 (.pdf)

>>> Pobierz legendę (.pdf)

 


Podsumowanie konsultacji - materiały do pobrania:


Co w ramach konsultacji?

Chcemy omówić z zainteresowanymi mieszkańcami obydwa rozwiązania przygotowane przez projektantów oraz zebrać opinie i zastanowić się wspólnie, który z proponowanych wariantów w większym stopniu spełni oczekiwania kierowców, rowerzystów, pieszych - uczestników ruchu drogowego.

Chcesz wziąć udział w konsultacjach?

1) Zapoznaj się z wariantami budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego

Do pobrania:

 • Wariant 1 - częć 1 budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego
 • Wariant 1 - część 2 budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego
 • Wariant 2 budowy węzła przesiadkowego przed dworcem Toruń Wschodni wraz ze zmianą układu drogowego

2) Zapisz się i weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line z udziałem projektantów.

Zapraszamy do udziału w dwugodzinnym dyżurze konsultacyjnym

22 stycznia 2021 r., godz. 9.00-18.00:

Możliwe jest zorganizowanie nawet czterech grup, w zależności od liczby zgłoszeń oraz preferencji czasowych uczestników:

 • 1 grupa w godzinach 09:00 - 11:00
 • 2 grupa w godzinach 11:00 - 13:00
 • 3 grupa w godzinach 14:00 - 16:00
 • 4 grupa w godzinach 16:00 - 18:00

WAŻNE!

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi:

1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl

w zgłoszeniu należy podać:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • preferowaną godzinę spotkania, w ramach jednej z czterech grup - patrz wyżej

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 stycznia 2021 r., do godz. 15.00

3) Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 29 stycznia 2021 r

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia oraz Miejskim Zarządem Dróg.


Podsumowanie konsultacji - materiały do pobrania: