Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu

AKTUALIZACJA (5.01.2016 r.): Rozpoczynamy drugi etap konsultacji społecznych "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia" realizowanego w ramach projektu „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”.

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą: Gmina Miasta Toruń (lider), Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu,  dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Studium ma stanowić zasadniczy dokument planistyczny, zawierający szczegółowe analizy poszczególnych gałęzi systemu transportowego Obszaru Partnerstwa (w jego skład wchodzą wszystkie gminy powiatu bydgoskiego i toruńskiego, a także gminy miejsko-wiejskie: Łabiszyn, Nakło n. Notecią, Szubin, Kowalewo Pomorskie).

Głównym jego celem jest przedstawienie realnych możliwości rozwoju systemu transportowego Obszaru Partnerstwa dla trzech scenariuszy, tj.: optymistycznego, stabilizacyjnego i pesymistycznego wraz ze wskazaniem propozycji działań umożliwiających w szczególności sprawne funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego jako jednego zintegrowanego organizmu w sposób niezależny od granic terytorialnych. Perspektywa oddziaływania dokumentu obejmuje rok 2020 oraz rok 2030.

Zakres tematyczny konsultowanego projektu dotyczy kierunków i scenariuszy rozwoju systemów transportowych dla obszaru Partnerstwa, który został podzielony na 3 części:

Część IIA Uwarunkowania i kierunki rozwoju transportu w układzie zewnętrznym

Część IIA.pdf

Część IIB - Uwarunkowania i kierunki rozwoju transportu dla Obszaru Partnerstwa

Część IIB.pdf

Część IIC - Symulacja ruchu z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych oraz scenariuszy rozwoju w stanie prognozowanym

Część IIC.pdf

Materiały przedstawione są w formie tekstowej i graficznej.

 

Twój głos ma znaczenie i jest dla nas ważny! Weź udział w spotkaniu!

Terminy:

Bydgoszcz

13.01.2016 r., godz. 17.00

20.01.2016 r., godz. 17.00

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Auditorium Novum), ul. Kaliskiego 7

Toruń

14.01.2016 r., godz. 17.00

19.01.2016 r., godz. 17.00

Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu, ul. Łokietka 3

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, napisz do nas. Możesz w tym celu skorzyastać z formularza konsultacyjnego dostępnego tutaj. Na uwagi czekamy do 29 stycznia 2016 r. Można je przesyłać na następujące adresy:

PARTNERZY

Adresy punktów informacyjnych urzędów, do których zainteresowani mogą dostarczać uwagi w wersji papierowej

Adresy e-mailowe, na które zainteresowani mogą przesyłać uwagi w wersji elektronicznej

GMINA MIASTA TORUŃ

Punkty Informacyjne Urzędu Miasta

ul. Wały gen. Sikorskiego 8;

ul. Grudziądzka 126B,

ul. Poznańska 52

ul. Dziewulskiego 38

87-100 Toruń

konsultacje@um.torun.pl

MIASTO BYDGOSZCZ

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 174A

85-844 Bydgoszcz

konsultacje@zdmikp.bydgoszcz.pl

POWIAT BYDGOSKI

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

Kancelaria Ogólna

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

IV piętro, pokój 448

info@powiat.bydgoski.pl

POWIAT TORUŃSKI

Starostwo Powiatowe w Toruniu

ul. Towarowa 4-6

87-100 Toruń

pok. 100

d.gredecki@powiattorunski.pl


 

Rozpoczynają się dwuetapowe konsultacje społeczne dokumentu pt. "Studium zrównoważonego rozwoju systemów transportowych powiatów bydgoskiego i toruńskiego ze szczególnym uwzględnieniem miast Bydgoszczy i Torunia" realizowanego w ramach projektu „Bydgosko-Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu”.

Projekt realizowany jest przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą: Gmina Miasta Toruń (lider), Miasto Bydgoszcz, Powiat Bydgoski, Powiat Toruński, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju transportu publicznego w Bydgoszczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Toruniu,  dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.

Studium ma stanowić zasadniczy dokument planistyczny, zawierający szczegółowe analizy poszczególnych gałęzi systemu transportowego Obszaru Partnerstwa (w jego skład wchodzą wszystkie gminy powiatu bydgoskiego i toruńskiego, a także gminy miejsko-wiejskie: Łabiszyn, Nakło n. Notecią, Szubin, Kowalewo Pomorskie).

Głównym jego celem jest przedstawienie realnych możliwości rozwoju systemu transportowego Obszaru Partnerstwa dla trzech scenariuszy, tj.: optymistycznego, stabilizacyjnego i pesymistycznego wraz ze wskazaniem propozycji działań umożliwiających w szczególności sprawne funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego jako jednego zintegrowanego organizmu w sposób niezależny od granic terytorialnych. Perspektywa oddziaływania dokumentu obejmuje rok 2020 oraz rok 2030.

Studium zostało podzielone na cztery części, a mianowicie:

  • część I – diagnoza stanu istniejącego i analizy ruchu dla Obszaru Partnerstwa,
  • część II – kierunki i scenariusze rozwoju systemu transportowego dla Obszaru Partnerstwa,
  • część III – konsultacje społeczne,
  • część IV – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

 Wykonawca Studium zakończył „Diagnozę stanu istniejącego i analizy ruchu dla Obszaru Partnerstwa” przedstawioną w dwóch częściach - Część IA oraz IB.

 

Konsultacje społeczne studium zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:

 1. Pierwszy etap konsultacji: 29.05.2015 r.-22.06.2015 r. i dotyczy ww. części IA oraz IB wspomnianego dokumentu.

 Jak możesz wziąć udział w konsultacjach?

  • Przyjdź na dyżur konsultacyjny w dniu 10  czerwca 2015 r. w godz. od 16:00 do 18:00 w siedzibie Urzędu Miasta Torunia Wydziału Gospodarki Komunalnej przy ul. Legionów 220 w Toruniu, sala konferencyjna na parterze.
  • Zapoznaj się z dokumentem i zgłoś swoje uwagi na adres: konsultacje@um.torun.pl w terminie do 22 czerwca 2015 r. Możesz w tym celu skorzystać z karty konsultacyjnej.

 

Materiały do pobrania:

     część IA
     część IB

 

 2. Drugi etap konsultacji dotyczyć będzie projektu całego dokumentu i będzie obejmował: konsultacje pisemne, spotkania otwarte w Toruniu oraz w Bydgoszczy, a także spotkanie eksperckie. Planowany termin rozpoczęcia drugiego etapu - wrzesień 2015 r. Informacja szczegółowa pojawi się już wkrótce na tej stronie.