Co z basenem na Bażyńskich?

Wybrano zwycięską koncepcję modernizacji i rozbudowy basenu przy ul. Bażyńskich. Pierwsze miejsce w konkursie przyznano firmie MD Polska spółka z o.o. ze Szczecina, której praca, zdaniem jury konkursowego,wyróżnia się najbardziej urozmaiconą koncepcją przestrzenną. Zwycięzca konkursu oprócz nagrody finansowej otrzymał możliwość zaprojektowania basenu wraz z otoczeniem. Więcej informacji znajdziesz tutaj.


Zobacz jakie pomysły zgłosili mieszkańcy na spotkaniu konsultacyjnym!

Więcej informacji, o tym jak przebiegało spotkanie 6 marca 2015 r. znajdziesz tutaj.


 

Urząd Miasta zamierza przebudować budynek pływalni z hotelikiem przy ul. Bażyńskich 9/17 oraz zagospodarować jego otoczenie na cele rekreacyjno-sportowe służące mieszkańcom. Zanim przystąpimy do opracowania koncepcji, chcemy zapytać, jakie są potrzeby mieszkańców związane z tym miejscem.

 

Teren, o którym chcemy rozmawiać położony jest między terenem Kościoła p.w. Chrystusa Króla a ulicami: Bażyńskich, Grudziądzką, Kościuszki. Do zagospodarowania jest przestrzeń o powierzchni ok. 3,3 ha, z czego większość stanowią tereny miejskie (zaznaczone na mapce poglądowej kolorem żółtym). Trwają ustalenia, czy możliwe jest także przeznaczenie na ten cel terenów prywatnych (zaznaczone na mapce poglądowej kolorem niebieskim).

Jakie są plany?

W ramach przygotowań do kompleksowego remontu pływalni i zagospodarowania otoczenia budynku, powstały wstępne koncepcje i wizualizacje. Mają one charakter wyłącznie poglądowy. Ostatecznie projekty zostaną opracowane na podstawie opinii uczestników konsultacji.

Zobacz jak może wyglądać basen przy ul.  Bażyńskich i teren wokół:

>>> propozycja 1 – plan i wizualizacja

>>> propozycja 2 – plan i wizualizacja

 Przede wszystkim stawiamy jednak na pomysłowość mieszkańców!

Katalog proponowanych funkcji i elementów, które mogą się pojawić na tym terenie jest otwarty i obejmuje szeroki zakres propozycji. Tylko część z nich zostanie ostatecznie zrealizowana m.in. ze względu na ograniczoną przestrzeń.

Pomysły, które się pojawiają, można podzielić na 2 kategorie:

1) funkcje dot. budynku pływalni

        • związane bezpośrednio z basenem
        • inne funkcje dot. budynku

2) funkcje dot. otoczenia budynku

Należy zaznaczyć, że w trakcie remontu budynek i jego teren zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także rodziców i najmłodszych użytkowników pływalni.
        Jesteś za lub przeciw którejś z funkcji? Masz inny pomysł? Przyjdź na spotkanie lub napisz do nas!

 

Co dalej?

Wyniki konsultacji będą stanowiły materiał wyjściowy dla konkursu architektonicznego, który zostanie ogłoszony jeszcze w 2015 r. Dopiero ten projekt, który zostanie wybrany przez komisję, stanie się rzeczywistym planem zagospodarowania.

 

Jak wziąć udział w konsultacjach?

  • Przyjdź na spotkanie w budynku pływalni (ul. Bażyńskich 9/17) 6 marca (piątek) godz. 17:00
  • Napisz do nas na konsultacje@um.torun.pl. Na Twoją opinię czekamy do 13 marca! Możesz w tym celu skorzystać z formularza  (>>> do pobrania)


Do pobrania:

 ---

Konsultacje prowadzi Urząd Miasta Torunia.

Działania koordynuje Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji UMT, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl.