Drugie życie parku za Maciejem

Rozpoczynamy konsultacje uzupełniające dotyczące zagospodarowania parku za pawilonem Maciej, na osiedlu Na Skarpie. Projektanci przygotowali koncepcję, która uwzględnia pomysły i uwagi mieszkańców zgłoszone w trakcie majowych konsultacji "Zielony Toruń".

Gotowa jest już koncepcja nowego zagospodarowania terenu rekreacyjno-parkowego za pawilonem Maciej na osiedlu Na Skarpie. Projektanci uwzględnili m.in. sugestie mieszkańców okolicznych bloków, którzy uczestniczyli w przeprowadzonych w maju tego roku przez Urząd Miasta Torunia konsultacjach społecznych "Zielony Toruń", dotyczących terenów zieleni miejskiej. W majowym spotkaniu w parku za Maciejem uczestniczyło kilkadziesiąt osób, składając szereg propozycji związanych z odnowieniem parku i przywróceniem mu funkcji rekreacyjnych, które pełnił przed laty. Powstała koncepcja, przygotowana przez poznańskie biuro projektowe OSA, z nawiązką spełnia oczekiwania mieszkańców.

Zgodnie z propozycją projektantów, teren zachowa dwie podstawowe funkcje:

  • Wypoczynkową i integracji mieszkańców (część północna, w sąsiedztwie targowiska Maciej), w której zlokalizowane będą: miejsce spotkań, górka saneczkowa, nowe ławki i atrakcyjny plac zabaw. Rozdzielone zostaną alejki dla pieszych i ścieżki dla rowerów, wydzielony zostanie także ogrodzony wybieg dla psów.
     
  • Rekreacyjno-sportową (część południowa), w której powstanie mały amfiteatr, miasteczko rowerowe wyposażone w oznakowanie poziome i mobilne oznakowanie pionowe, stoły do ping-ponga i do gry w szachy, a także siłownia zewnętrzna. Istniejący tam plac zabaw dostanie nowe urządzenia, zostanie także wydzielona część dla najmłodszych dzieci.

Pojawi się też nowa zieleń, alejki spacerowe i rowerowe, ławki, a także oświetlenie parkowe.

Zaprojektowana koncepcja zostanie poddana uzupełniającym konsultacjom z mieszkańcami rejonu parku, podczas których będzie można jeszcze wnieść poprawki i dodatkowe uwagi.

Jak można wziąć udział w konsultacjach?

  • Przyjdź na spotkanie - 13 listopada 2014 r. (czwartek) o godz. 17.00 do czytelni Biblioteki w Pawilonie Maciej (ul. Konstytucji 3 Maja 10). Na spotkaniu obecni będą projektanci oraz przedstawiciele Urzędu Miasta, którzy odpowiedzą na pytania oraz zbiorą sugestie.
     

   

Pliki do pobrania:

Uwagi i sugestie zebrane w wyniku konsultacji mogą jeszcze wpłynąć na ostateczny kształt projektu zagospodarowania parku. Rozpoczęcie realizacji nastąpi w roku 2015.