EKOPARK BETONKI. Urządzamy tereny byłego poligonu między ul. Andersa a trasą S-10. Ostatni etap konsultacji

Niegdyś mieścił się tam poligon wojskowy - dziś torunianie chętnie wykorzystują to miejsce do spacerów czy uprawiania aktywności fizycznej.

W 2021 r. Miejska Pracowni Urbanistyczna w Toruniu przygotowała koncepcję zagospodarowania terenów zielonych ul. Andersa, ul. Poznańską, trasą S10 oraz Popiołową Drogą, pod nazwą: EKOPARK  BETONKI.

Obszar został podzielony na trzy części, z których każda pełni inną funkcję:

1) slow park, czyli miejsce do odpoczynku biernego

 Propozycja urządzenia:

-  pozostawienie fragmentu betonowej alei, która pełni funkcję miejsca spotkań, koncertów,  itp.

- przeniesienie w ten rejon istniejącej siłowni  zewnętrznej,

- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej oraz drzew iglastych,

- zaaranżowanie kilku skwerów, na których mogą znajdować się stoły do gry w szachy, stoły do gry w tenisa stołowego, a także ławki czy leżaki,

- wyposażenie alei spacerowej prowadzącej do kolejnej części terenu zielonego w latarnie, lampy ziemne, ławki, leżaki, fotele parkowe,

-  budowa wybiegu dla psów.

2) acitvity park, czyli miejsce do aktywnego spędzania czasu

Propozycja urządzenia:

- budowa pumptracku o długości ok. 600m,

- budowa  skateparku o  powierzchnii 1836m2,

- budowa rolkowiska o długości około 900m  – trasa rolkowa może być wyprowadzona poza teren, w stronę przyległych osiedli mieszkaniowych,

- wyposażenie alei spacerowej prowadzącej do kolejnej części terenu zielonego w latarnie oraz ławki,

-  przeznaczenie istniejącego schronu na cele gastronomiczne; na drewnianych tarasach i podestach można ustawić stoły i parasole, kanapy i fotele,

- usytuowanie miejsc postojowych,

- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej.

3)  play park, czyli miejsce do zabawy dla dzieci

Propozycja urządzenia:

- usytuowanie placu zabaw oraz piaskownicy;  elementy wyposażenia placu zabaw i piaskownicy powinny mieć organiczną, naturalną formę, wykonane z drewna i przyjaznych, ekologicznych i naturalnych materiałów,

- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej i wkomponowanie jej w projektowane zagospodarowanie, np. pomiędzy drzewami można zaproponować mini park linowy,

- wyposażenie alei spacerowej w latarnie i ławki,

- zlokalizowanie miejsc postojowych oraz toalet,

-  umieszczenie zadaszonych altan (miejsc z możliwością przebrania, nakarmienia dziecka oraz odpoczynku) pomiędzy  drzewami i elementami placu zabaw.

W koncepcji wyznaczono również miejsce na zaplecze parkingowe i sanitarne.

Przewidziano 45 miejsc postojowych, usytuowanych w części activity park i play park oraz miejsce na sanitariaty.

Do pobrania:

Materiały:

Koncepcja opracowana przez MPU w 2021 r. została wypracowana wspólnie z mieszkańcami w ramach opisanych niżej etapów konsultacji społecznych. Uwzględniono w niej większość uwag przedstawionych przez uczestników konsultacji.

 

Zanim przystąpimy do tworzenia projektu wykonawczego,

chcemy raz jeszcze wysłuchać uwag oraz opinii mieszkańców!

 

Zapraszamy na spotkanie w terenie!

29 czerwca 2021 r.

godz. 17.00

Teren byłego poligonu między ul. Andersa a trasą S-10

Miejsce zbiórki: parking naprzeciwko cmentarza przy ul. Poznańskiej

Prosimy o zgłoszenie obecności na adres e-mail: konsultacje@um.torun.pl

 

UWAGA!

W przypadku bardzo złej pogodny spotkanie odbędzie się  formie online,  29 czerwca 2021 r.  na platformie Microsoft Times, o godz. 18.00.

Jeżeli chcesz przedstawić swoje uwagi i opinie dotyczące koncepcji Ekoparku Betnoki, przyjdź na spotkanie 29 czerwca 2021 r. lub prześlij wiadomość mailem na adres konsultacje@um.torun.pl.

Uwagi zbieramy do 9 lipca 2021 r.


 Co działo się w tej sprawie do tej pory i dlaczego spotykamy się ponownie?

Po raz pierwszy rozmawialiśmy z mieszkańcami na temat zagospodarowania terenów byłego poligonu między ul. Andersa a trasą S-10 w 2018 r., w ramach konsultacji Urządzamy tereny byłego poligonu. Uczestnicy konsultacji przestawili wówczas wiele pomysłów na urządzenie tej wspólnej przestrzeni. Zaproponowane rozwiązania mieściły się w dwóch głównych nurtach:

1. Zagospodarowanie intensywne całego obszaru, z wprowadzeniem wielu różnorodnych funkcji rekreacyjnych, wypoczynkowych i sportowych , tj.:

- pumptruck

 - plac zabaw dla dzieci o różnym stopniu trudności

 - wodny plac zabaw dla dzieci

 - tyrolka

-  wybieg dla psów

-  parking

2. Zagospodarowanie oszczędne i pozostawienie w możliwie nienaruszonej formie przynajmniej jednej części terenu, i zaprojektowanie tam jedynie strefy biernego wypoczynku z ławkami. Natomiast  na pozostałych dwóch obszarach proponowano przede wszystkim urządzenie placu zabaw oraz wybiegu dla psów.

(przejdź do strony z obszerniejszą informacje na ten konsultacji z roku 2018  >>>)

W 2019 r., w ramach konsultacji dotyczących potrzeb i preferencji torunian w sprawie placów zabaw na terenie naszego miasta, pn. Centralne place zabaw – sondujemy opinie, teren ten został wskazany jako doskonałe miejsce lokalizacji takiego placu zabaw na lewobrzeżu.

(przejdź do strony z obszerniejszą informacje na ten konsultacji z roku 2019  >>>)

Także w roku 2020, podczas konsultacji dotyczących lokalizacji skateparku w lewobrzeżnej części Torunia, pn. Gdzie skatepark dla lewobrzeża, teren byłego poligonu wskazano jako optymalne miejsce dla realizacji tego rodzaju inwestycji.

(przejdź do strony z obszerniejszą informacje na ten konsultacji z roku 2020  >>>)

Propozycje oraz uwagi zebrane w ramach opisanych wyżej trzech etapów konsultacji stanowiły podstawę koncepcji, która została opracowana przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w 2021 r., i która jest przedmiotem konsultacji prowadzonych w 2021 r.

 

Do pobrania:

raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych


Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną

/-/