Konsultujemy plan zaopatrzenia Torunia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Czemu służy plan?

Toruń posiada uchwalony dokument założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe opracowany w 2010 roku i zaktualizowany w roku 2015. Obecnie opracowywany „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Toruń” ma na celu dostosowanie polityki energetycznej miasta do zmienionych warunków. Wiąże się także ze spełnieniem wymogów ustawowych wynikających z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 10.04.1997 roku Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 833 z późn. zm.).

Opracowanie uwzględnia zmiany, jakie zaszły od daty przygotowania jego poprzedniej wersji. Dotyczą one:

  • otoczenia prawnego (zmiany regulacji unijnych, krajowych jak i lokalnych),
  • uwarunkowań gospodarczych (takich jak np. zmiany w strukturze handlu, przemysłu, zatrudnieniu),
  • przemian kulturowych i demograficznych (wzrosty/spadki liczby mieszkańców, trendy migracyjne, sposób spędzania czasu, sposób wykorzystania energii),
  • zmian w technologiach (sposoby pozyskania energii, wzrost wydajności urządzeń, nowe rozwiązania energooszczędne itp.),
  • zmian związanych z klimatem, w tym działań związanych z adaptacją do zmian klimatu,
  • zmian planistycznych (plany przedsiębiorstw energetycznych, nowe zapisy w dokumentach strategicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym jak i międzynarodowym)
  • oraz innych, nie dających się sklasyfikować w powyższych kategoriach.

Dokument wpisuje się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu – planu działania na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej. Jego celem jest zmiana funkcjonowania całych społeczeństw i przekształcenie ich w sprawiedliwe, zasobooszczędne i jednocześnie emitujące zerowy poziom gazów cieplarnianych. Służy on również ochronie, zachowaniu i poprawie kapitału naturalnego Unii oraz ochronie zdrowia i dobrostanu jej obywateli.


 

Co w ramach konsultacji?

1) Zapoznaj się z Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Torunia

Do pobrania:

 

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line

Zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym

8  grudnia 2020 r., godz. 10.00-18.00

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi:

1)  zgłoś chęć udziału pocztą elektroniczną, na adres: konsultacje@um.torun.pl

w zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • preferowaną godzinę spotkania (od 10.00 do 18.00),

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 grudnia 2020 r., do godz. 15.00

3) Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl. Na uwagi czekamy do 31 grudnia 2020 r.

 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.


>>> Czytaj ogłoszenie w BIP dotyczące tej konsultacji