KOREKTOR - ostatni etap

Przystępujemy do realizacji ostatniego etapu konsultacji społecznych w sprawie Kodeksu Reklamowego Torunia. KOdeks REKlamowy TORunia (w skrócie KOREKTOR) to zbiór przepisów regulujących funkcjonowanie reklamy zewnętrznej w przestrzeni miasta. Znajdują się w nim również zapisy dotyczące ogrodzeń i obiektów małej architektury.

 

Korektor, logo

Jak wyglądały dotychczasowe prace nad Kodeksem Reklamowym Torunia?

Prace nad KOREKTOREM rozpoczęliśmy w 2017 r. Wówczas zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które składały się z dwóch części:

  • informacyjno-dyskusyjnej,
  • przejazdu po mieście "Ogórkiem" - zabytkowym autobusem miejskim marki Jelcz wersja 043.

W części informacyjno-dyskusyjnej uczestniczyli głównie przedstawiciele branży reklamowej, przedsiębiorcy, twórcy reklam oraz artyści. Poruszono wiele tematów związanych z treścią przyszłego kodeksu reklamowego oraz konsekwencji, które mogą wiązać się z jego wprowadzeniem. Wycieczka zabytkowym autobusem "Ogórkiem" połączona była z mapowaniem miejskich przestrzeni pod kątem estetyki oraz funkcjonalności obecnych w niej reklam. Każdy z uczestników miał możliwość wyrażenia swoich uwag i opinii. Więcej na temat konsultacji prowadzonych w 2017 r. tutaj.

W 2018 r. odbyło się spotkanie z zaproszonymi  przedstawicielami branży reklamowej, na którym Miejska Pracownia Urbanistyczna przedstawiła założenia projektu Kodeksu Reklamowego Torunia. Następnie dyskutowano o konkretnych rozwiązaniach i zasadach w nim zawartych.

Dlaczego spotykamy się po raz kolejny?
Chcemy pokazać mieszkańcom i zainteresowanym tematem przedsiębiorcom projekt Kodeksu Reklamowego Torunia, dokument, który udało się wypracować wspólnie w ciągu ostatnich dwóch lat. Będziemy również pytać o końcowe opinie dotyczące zapisów zawartych w dokumencie, m.in.: zasad, które będą określać funkcjonowanie reklamy i jej nośników w przestrzeni miejskiej.


Przebieg ostatniego etapu konsultacji

W ostatnim etapie konsultacji przewidzieliśmy dwa rodzaje działań:

  • zestaw spotkań informacyjno-warsztatowych dla branży reklamowej - odbędzie się 4.11.2019 r. - zaproszenie do uczestników tych spotkań zostały wysłane, gdyby któraś z firm działających w branży reklamy zewnętrznej nie otrzymała takiego powiadomienia prosimy o kontakt na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie: 56 611 86 81 (7.30-15.30)

  • OTWARTE SPOTKANIE DLA MIESZKAŃCÓW, które odbędzie się 7.11.2019 r., o godzinie 17.00, sala LABSEN, Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały gen. Sikorskiego 13

 

Jeżeli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu:

  • zapoznaj się z założeniami Kodeksu Reklamowego Torunia - link poniżej
  • prześlij swoje uwagi na adres: konsultacje@um.torun.pl

Na opinie czekamy do 18 listopada 2019 r.


Materiały informacyjne

Do pobrania: