Nowe życie stawu przy ul. Poznańskiej – 2 etap

Rozpoczynamy 2 etap konsultacji społecznych w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej

 Jak przebiegały konsultacje w 2018 r.?

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji stawu przy ul. Poznańskiej. Wówczas wspólnie z mieszkańcami projektowaliśmy tę przestrzeń, wykorzystując do tego specjalnie przygotowane mapy.

Mieszkańcy byli zgodni co do tego, że teren stawu należy uporządkować i odpowiednio zagospodarować tak, aby w przyszłości właściwie służył on lokalnej społeczności.

W wyniku konsultacji zaproponowano:

1) utworzenie wokół stawu ścieżki spacerowej z ławeczkami i koszami na śmieci oraz psie odchody,

2) zainstalowanie na stawie mostka lub pomostu oraz domków dla ptaków,

3) podkreślenie historii miejsca poprzez ustawienie tablic informacyjnych (ścieżka informacyjna) lub elementów małej architektury nawiązujących do tradycji młyńskiej, lub nadanie odpowiedniej nazwy, np. Staw Młyński,

4) przeznaczenie części terenu na cele rekreacyjne, np.: grill, plac zabaw,  tor przeszkód, altanka,

5) instalację oświetlenia i monitoringu.

Tutaj możesz sprawdzić jak przebiegały konsultacje społeczne w 2018 r.


Co proponujemy w 2019 r.?

W oparciu o wyniki konsultacji społecznych z 2018 r. powstała koncepcja przedprojektowa zagospodarowania stawu przy ul. Poznańskiej, której głównym założeniem jest przywrócenie funkcji wypoczynkowych oraz rekreacyjnych tego obszaru, z wykorzystaniem jego walorów przyrodniczych oraz estetycznych. Istotnym elementem jest również zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, jak również wspomnienie historyczne tego miejsca, uporządkowanie istniejącej zieleni oraz uzupełnienie terenu roślinnością, tak aby podkreślić jego rodzime piękno i stworzyć naturalną izolację od strony ulicy Poznańskiej.

Koncepcja powstała w 2019 r. zawiera:

 • utworzenie 2 miejsc reprezentacyjnych,
 • utworzenie nowego wejścia od strony osiedla,
 • budowę ścieżki spacerowej,
 • budowę 2 pomostów,
 • aranżację miejsca wypoczynku,
 • utworzenie miejsca do zabawy,
 • montaż tablic historycznych,
 • montaż elementów małej architektury,
 • utworzenie ścian oraz barier roślinnych,
 • montaż osiw tlenia oraz kamer monitoringu,
 • oczyszczenie stawu,
 • ogrodzenie stawu,
 • nasadzenie nowych drzewa i krzewów.

Poniżej koncepcja projektowa z zaznaczonymi proponowanymi elementami zagospodarowania.

 

Do pobrania:


 Co w ramach konsultacji?

Koncepcja projektowa zagospodarowania stawu przy ul. Poznańskiej stanowi wynik wspólnej pracy mieszkańców w 2018 r. Uwzględniono w niej wytyczne zawarte w raporcie z konsultacji społecznych.

Teraz zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z koncepcją i wyrażenia swoich uwag i opinii, zanim powstanie ostateczny projekt budowlany. Jest to jeszcze etap, kiedy możemy wprowadzić ewentualne zmiany i modyfikacje.

   Zapraszamy na spotkanie

28 listopada 2019 r.

godz. 17.00

Restauracja LAWENDA

ul. Poznańska 49

 

Jeżeli masz jeszcze jakieś sugestie dotyczące zagospodarowania stawu przy ul. Poznańskiej, przyjdź na spotkanie 28 listopada 2019 r. lub prześlij wiadomość na adres konsultacje@um.torun.pl.

Na uwagi czekamy do 12 grudnia 2019 r.

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Biurem Ogrodnika Miejskiego