Parkowanie na starówce i w najbliższym otoczeniu. Ankieta

Gmina Miasta Toruń rozpoczyna prace nad dokumentem Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030.

Co to jest polityka parkingowa?

Jest to dokument, który wyznacza drogę prowadzącą do poprawy jakości przemieszczania się oraz parkowania pojazdów na terenie miasta.

Dziś wszyscy jesteśmy świadomi, że miasta muszą na bieżąco odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Duża ilość samochodów, zwiększony ruch uliczny, korki na drogach, długie poszukiwanie wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu - wszystko to przekłada się na brak płynności w ruchu miejskim i wzrost zanieczyszczenie powietrza spalinami, a w konsekwencji, również na stan psychiczny mieszkańców. Ludzie są bardziej rozdrażnieni, poirytowani i sfrustrowani. Żeby zapobiec sytuacji, która może jeszcze bardziej pogłębić ten stan, a nawet doprowadzić do komunikacyjnego paraliżu, należy zdefiniować i znaleźć rozwiązania najważniejszych problemów związanych z przemieszczaniem się oraz parkowaniem na terenie miasta. Temu właśnie służyć ma polityka parkingowa. Jej główne założenia są następujące:

1)  podniesienie i usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań użytkowników systemu transportowego, w tym także lokalizacji parkingów oraz stref płatnego parkowania,

2)  przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia komunikacyjnego oraz przepełnienia parkingów na terenie Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny,

3)  poprawa bezpieczeństwa ruchu,

4)  zapewnienie warunków dla rozwoju komunikacji zbiorowej oraz zagwarantowanie transportowi publicznemu atrakcyjności ekonomicznej i użytkowej.

 

Bardzo ważnym elementem kształtowania Polityki parkingowej dla miasta Torunia są zagadnienia związane z parkowaniem na terenie Zespołu Staromiejskiego.

Badania i analizy funkcjonowania obszarów parkingowych wykonane jesienią 2019 r. pokazują, że pomiędzy godziną 9:00 a godziną 17:00 napełnienie parkingów w strefie staromiejskiej często przekraczało 120%. Dochodziło i nadal dochodzi więc do sytuacji, w których sporo osób przez długi czas krąży wokół starówki w poszukiwaniu wolnego miejsca. Centrum Torunia, zwłaszcza w weekendy, staje się zatłoczone – ruch samochodowy jest spowolniony, a piesi narażeni na niepotrzebny stres podczas spaceru. Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest zwiększona w ostatnich latach ilość nowych miejsc parkingowych dostępnych w bezpośrednim otoczeniu - tzw. otulinie starówki. Jednak wszystkim zależy na ty, żeby sytuacja komunikacyjna w Toruniu ulegała dalszej poprawie.

 Mieszkańcy starówki i terenów przyległych chcą mieć wolne miejsca parkingowe i korzystać z nich tak samo swobodnie, jak torunianie mieszkający w innych rejonach miasta. Osoby pracujące w tym rejonie oraz turyści chcą natomiast dysponować dokładną informacją o tym gdzie i za jaką kwotę mogą zaparkować w pobliżu celu swojej podróży - podejmując decyzję czy chcą płacić więcej za parkowanie blisko punktu docelowego, czy też mniej stawiając auto w odległości kilku- lub kilkunastominutowego spaceru.

 

Grono ekspertów, po wykonaniu wspomnianej wcześniej analizy funkcjonowania obszarów parkingowych w Toruniu, zaproponowało m.in. rozszerzenie stref płatnego parkowania w Toruniu. Ich badania wykazały bowiem, że średni czas parkowania jest ściśle związany z opłatą za parkowanie, tzn. im więcej płacimy, tym krócej parkujemy. Stąd też średni czas parkowania pojazdów zaparkowanych w Strefie Płatnego Parkowania w dni zwolnione z poboru opłat jest znacznie wyższy niż średni czas parkowania w dni, gdy opłaty są pobierane. Sprawia to, że rotacja samochodów w weekendy jest bardzo mała i prowadzi do zatłoczenia komunikacyjnego oraz utrudnień w ruchu pieszym na starówce.

W celu zmiany tej sytuacji zaproponowano następujące rozwiązania:

1)   wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, która obejmie znaczną część obecnie istniejącej Podstrefy A;

2)   wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania A, obejmującej pozostałe fragmenty obecnej Podstrefy A (niewchodzące do Strefy Śródmiejskiej) oraz część obecnej Podstrefy B;

3)   wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania B, która obejmie pozostałe fragmenty obecnie istniejącej Podstrefy B oraz dodatkowo ul. gen. Skrzyńskiego;

4    w dalszej kolejności rozwój systemu o Strefę Płatnego Parkowania C oraz Strefę Płatnego Parkowania D, które obejmą jeszcze szerszy pierścień wokół starówki. 

 

Do pobrania:

  • Zobacz proponowany zasięg poszczególnych stref parkowania na mapie Torunia w odniesieniu do już istniejących Podstref A oraz B (.pdf)
  • Zobacz proponowany zasięg poszczególnych stref na mapie Torunia (.pdf)

Jak wspomniano wcześniej realizacja założeń polityki parkingowej przewidziana jest na lata 2020-2025, z perspektywą do roku 2030. Ewentualne zmiany będą więc wprowadzane etapowo. W pierwszej kolejności zmiany będą dotyczyć obszarów, które prawie w całości znajdują się już w tej chwili w strefie płatnego parkowania - patrz punkty 1), 2) oraz 3). Kolejne propozycje dotyczące modyfikacji i rozszerzeń systemu (strefa C oraz D) mogłyby być wprowadzane w bardziej odległym okresie.


 

O co pytamy podczas tych konsultacji?

Najpierw chcemy zapytać mieszkańców o zdanie. Dlatego w pierwszym etapie konsultacji społecznych skupimy się na poznaniu oczekiwań i opinii mieszkańców Torunia związanych z parkowaniem na terenie Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny, czyli terenów przylegających.

W tym celu opracowana została krótka ankieta internetowa, której wypełnienie zajmuje zaledwie kilka minut. Poruszane są w niej zagadnienia dotyczące rozwoju oraz zmian systemu parkingowego na terenie Zespołu Staromiejskiego Torunia wraz z otuliną.

>>> Przejdź do formularza - WYPEŁNIJ ANKIETĘ

 

(Formularz będzie dostępny do 8 września 2020 r.)


Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będą ważnym źródłem wiedzy dla ekspertów tworzących dokument: Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030.

Warto wypełnić ankietę i włączyć się w ten sposób w prace nad rozwojem zasad parkowania w centralnych rejonach Torunia i wyznaczaniem reguł, które będą obowiązywać w naszym mieście przez kolejne lata, nawet do 2030 r.

 

>>> Przejdź do formularza - WYPEŁNIJ ANKIETĘ