Pieszo przez toruńską starówkę

Rozmawiamy o ciągach pieszych na terenie Zespołu Staromiejskiego.

Obszar  Zespołu Staromiejskiego jest najbardziej zabytkowym i reprezentacyjnym miejscem Torunia. Wygląd budynków czy ulic jest uwarunkowany historycznie.  W związku z tym wszelkie zmiany dokonywane w tym miejscu muszą uwzględniać nadrzędny cel  - zachowanie zabytkowego charakteru.

Jednocześnie jest to przestrzeń intensywnie użytkowana przez mieszkańców, turystów, właścicieli obiektów handlowych i gastronomicznych. W związku z tym wygląd zabytkowych uliczek jest dostosowany również do ich potrzeb. Przykładem takich działań są rozwiązania umożliwiające wygodne poruszanie się po starówce (chodniki lub ciągi piesze wykonane z płyt granitowych). 

Chcemy zapytać mieszkańców i przedsiębiorców o ich potrzeby i oczekiwania w kwestii poruszania się pieszo po obszarze Zespołu Staromiejskiego. Celem konsultacji jest także wypracowanie katalogu specjalistycznych wytycznych, według których byłyby wykonywane w przyszłości remonty ulic na toruńskiej starówce. Taki zestaw rekomendacji mógłby zawierać odpowiedź na następujące pytania:

- jaka powinna być szerokość ciągu pieszego,

- jaka powinna być szerokość przejścia pomiędzy letnimi ogródkami gastronomicznymi a budynkami,

- możliwe do realizacji udogodnienia w ruchu pieszym,

 - inne ważne kwestie dla osób przemierzających starówkę pieszo, w tym również osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach czy osób niewidomych.

 

  • 17 września o godz. 10.00, zbiórka przed budynkiem Teatru im. Wiliama Horzycy, Plac Teatralny 1

zapraszamy na spacer badawczy w terenie, którego celem będzie zebranie uwag na temat ciągów pieszych w obszarze Zespołu Staromiejskiego

(termin spaceru badawczego został ustalony w porozumieniu ze stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, których zaprosiliśmy do udziału)

  • 24 września o godz. 17.00, Centrum Sztuki Współczesnej, sala LabSen

zapraszamy na spotkanie, którego celem będzie podsumowanie uwag zgłoszonych przez uczestników konsultacji, odniesienie się do nich przez Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz pracowników Miejskiego Zarządu Dróg i Biura Toruńskiego Centrum Miasta.

  • Uwagi można zgłaszać również internetowo:

 - zaznaczając na mapie dostępnej tutaj

(instrukcja obsługi do pobrania)

 - lub przesyłając na adres konsultacje@um.torun.pl

 

Na uwagi czekamy do 24 września 2014 r.


>>>RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (DO POBRANIA)


Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji (mail: konsultacje@um.torun.pl, tel. 56 611 86 73) na wniosek Rady Okręgu nr 12 Staromiejskie.