Polityka parkingowa w Toruniu – II etap konsultacji

Z uwagi na długą i pracochłonną procedurę weryfikacji zgłoszonych w ramach konsultacji uwag, raport pokonsultacyjny zostanie opublikowany w późniejszym czasie.

 

Zapraszamy do udziału w drugim etapie konsultacji społecznych dotyczących Polityki Parkingowej dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030 – dokumentu, który wyznacza drogę prowadzącą do ulepszenia sposobów przemieszczania się oraz parkowania pojazdów na terenie miasta.

W ramach pierwszego etapu konsultacji zaprosiliśmy mieszkańców do wypełnienia krótkiej ankiety internetowej. Odpowiedzi na pytania w niej zawarte przyczyniły się do poznania oczekiwań i opinii mieszkańców Torunia związanych z parkowaniem na terenie Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny, czyli terenów przylegających. 

W okresie od 14 sierpnia do 8 września, ankietę wypełniło 521 osób. Jej wyniki zostały omówione i uwzględnione w projekcie dokumentu Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030 załącznik B Raport z pierwszego etapu konsultacji społecznych (ankieta).

Tutaj zapoznasz się ze szczegółową analizą wyników ankiety internetowej


Co w ramach drugiego etapu konsultacji?

 Zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentu Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030.

Główne założenie polityki to:

1)   podniesienie i usystematyzowanie wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań użytkowników systemu transportowego, w tym także lokalizacji parkingów oraz stref płatnego parkowania,

2)   przeciwdziałanie skutkom rosnącego zatłoczenia komunikacyjnego oraz przepełnienia parkingów na terenie Zespołu Staromiejskiego i jego otuliny,

3)   poprawa bezpieczeństwa ruchu,

4)   zapewnienie warunków dla rozwoju komunikacji zbiorowej oraz zagwarantowanie transportowi publicznemu atrakcyjności ekonomicznej i użytkowej.

Dokument ma na celu uporządkowanie obecnej sytuacji parkingowej w Toruniu oraz wyznaczenie jasnych ram i wytycznych dotyczących tego jak, gdzie i za ile parkować w mieście.

Realizacja założeń polityki parkingowej przewidziana jest na lata 2020-2025, z perspektywą do 2030. Wszystkie zmiany wprowadzane będą etapowo, tj.:

1)  w pierwszym etapie przewidzianym na lata 2021-2022 zaplanowano wprowadzenie  Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy A i Strefy B.

Wybór stref do pierwszego etapu, wynika z powiązania z aktualną Strefą Płatnego Parkowania (Podstrefy A i B) – zobacz na mapie.

Wprowadzenie nowej organizacji stref niesie za sobą optymalizację opłaty za parkowanie oraz wprowadzenie pewnych ograniczeń dla ruchu pojazdów. W Śródmiejskiej Strefie Płatnego parkowania, w ramach pierwszego etapu, zaplanowano wprowadzenie opłat za parkowanie także w sobotę.

Po wykonaniu pierwszego etapu zostaną przeprowadzone badania weryfikujące sytuację parkingową w mieście. Zostanie sprawdzone, jakie efekty udało się osiągnąć, czy i w jakim zakresie nastąpiła poprawa, które elementy należy dopracować, których założeń nie udało się osiągnąć, itp.

2) w drugim etapie realizacji polityki (lata 2023-2025) przewidziano wprowadzenie Stref Płatnego Parkowania: Strefy C oraz Strefy D na zasadach takich jak przy Strefie A i B.  Natomiast w  Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania - wydłużenie obowiązujących opłat za parkowanie do 7 dni tj. wraz z niedzielą.

Rozwiązanie to ograniczyć ma skutecznie ruch samochodów na terenie Zespołu Staromiejskiego w Toruniu. Uchroni to Dziedzictwo Kulturowe przed degradacją, a mieszkańcom starówki ułatwi znalezienie wolnych miejsc postojowych.

Do pobrania:


 

Jak wziąć udział w konsultacjach społecznych?

1) Zapoznaj się z projektem Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030

2) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym on-line

12 października  2020 r., godz. 9:00-18:30

Jeżeli chcesz wziąć udział w dyżurze i przekazać swoje uwagi:

w zgłoszeniu należy podać:

  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail,
  • preferowaną godzinę spotkania oraz godzinę rezerwową – przewidziano 5 dyżurów, odbywających się w przedziałach czasowych:

1)       9:00 – 10:30

2)      10:45 – 12:15

3)      12:45 – 14:15

4)      14:45 – 16:15

5)      17:00 – 18:30

W dyżurach będą brać czynny udział eksperci odpowiedzialni za projekt dokumentu Polityka Parkingowa dla Gminy Miasta Toruń na lata 2020-2025 z perspektywą do roku 2030.

Z uwagi na charakter spotkania - spotkanie on-line - ilość osób, które mogą efektywnie brać udział w spotkaniu jest ograniczona. W związku tym o pierwszeństwie przypisania osób chętnych do danego terminu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

 

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch sposobów:

1) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji!

lub

2) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams),

Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.

Zgłoszenia przyjmujemy do 11 października 2020 r., do godz. 15.00

 

3) Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze,  prześlij swoją opinię na adres: konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: 56 611 86 81. Na uwagi czekamy do 19 października 2020 r.

 

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy merytorycznej z Wydziałem Gospodarki Komunalnej UMT.