Poprawa jakości powietrza na terenie Torunia

Gmina Miasta Toruń uzyskała dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  w ramach programu pt. ”Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” (program KAWKA).

 W ramach projektu dofinansowywane są działania:

- zmiana systemu ogrzewania na niskoemisyjne, m.in. poprzez likwidację pieców węglowych na piece gazowe/elektryczne, czy podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej

- opracowanie bazy danych indywidualnych źródeł emisji,  w oparciu o przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie miasta Torunia.

 W styczniu 2015 roku, w ramach planowanej inwentaryzacji, ankieterzy będą przeprowadzali spis z natury zainstalowanych rodzajów systemów grzewczych w mieszkaniach na terenie Bydgoskiego Przedmieścia, Chełmińskiego Przedmieścia, Mokrego Przedmieścia, Jakubskiego Przedmieścia i Starego Miasta.

 Docelowo inwentaryzacją objęty zostanie teren całego miasta. Szczegółowa inwentaryzacja będzie wykorzystana m.in. do opracowania programu ograniczenia niskiej emisji, którego realizacja przyczyni się do zmniejszenie emisji tych zanieczyszczeń do powietrza.

 Zanim zaczniemy pisać program, chcemy zapytać mieszkańców o to, jak oceniają stan powietrza w Toruniu oraz jakie są ich oczekiwania w tym zakresie.

Weź udział w konsultacjach społecznych programu już teraz!

 

Pobierz ankietę, wypełnij ją i odeślij na adres: konsultacje@um.torun.pl w terminie do końca stycznia 2015 r.

1) ankieta w wersji docx (interaktywna) - kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz opcję "Zapisz element docelowy jako..."

2) ankieta w wersji doc

 

Ankieta jest pierwszym etapem konsultacji. W kolejnym etapie przedstawimy Państwu do konsultacji program działań na rzecz zmniejszenia niskiej emisji do powietrza.

 

Konsultacje prowadzi Urząd Miasta Torunia (Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Środowiska i Zieleni), tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl.

Raport z inwentaryzacji pieców, kotłowni i kominków na paliwa stałe na terenie Torunia:

Opisane wyżej działania są kontynuacją dotychczasowych przedsięwzięć prowadzonych przez samorząd Torunia, zmierzających do poprawy jakości powietrza poprzez likwidację źródeł niskiej emisji na terenie miasta.