Programy współpracy z NGO - wieloletni i na 2013 r.

Prezydent Torunia zaprasza organizacje pozarządowe w do udziału w konsultacjach społecznych Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2017 oraz Programu Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2013 r.

Konsultacje rozpoczynają się 28 sierpnia i potrwają do 9 września 2012 r.

Programy współpracy powstały w wyniku pracy grupy reprezentatywnej złożonej z przedstawicieli organizacji pozarządowych, członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia oraz urzędników magistratu. Programy określają m.in. formy współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, funkcjonowanie Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz priorytetowe zadania publiczne realizowane przy współudziale organizacji pozarządowych w 2013 r.

W dniach od 28 sierpnia do 9 września programy zostaną poddane konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi oraz konsultacjom prawnym.

Plan działań konsultacyjnych:

  • 3.09.2012 r. (poniedziałek), godz. 18.00 - w Hotelu Bulwar przy Bulwarze Filadelfijskim 18 w Toruniu odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych, na którym zostaną przedstawione założenia programów. Głównym celem organizowanego spotkania konsultacyjnego jest zebranie opinii organizacji pozarządowych odnośnie opracowywanych dokumentów.
  • 4.09.2012 r. (wtorek), godz. 16.30-17.30 - dyżur konsultacyjny w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Chętni do udziału w konsultacjach mogą także przesyłać swoje uwagi drogą internetową. Wystarczy pobrać i wypełnić formularz, który następnie trzeba

  • przesłać mailem na adres: konsultacje@um.torun.pl
    lub
  • dostarczyć pocztą tradycyjną, albo osobiście do Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia przy ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń - do 7.09.2012 r.

Materiały do pobrania: