Przedłużamy Długą

Miejski Zarząd Dróg zlecił opracowanie dokumentacji budowy odcinka ul. Długiej od Szosy Chełmińskiej do ul. Św. Józefa. Przygotowano propozycję rozwiązań drogowych, o której chcemy porozmawiać z mieszkańcami.

Na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjęty uchwałą nr 63/15 Rady Miasta Torunia z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Szosa Chełmińska, Żwirki i Wigury oraz Św. Józefa. Założenia tego planu zostały uwzględnione w koncepcji.

Torunianie zgłosili  wiele uwag w sprawie budowy ul. Długiej. Większość sugestii zgłoszonych przez mieszkańców została ujęta w projekcie.

Zgodnie z przygotowaną koncepcją konsultowany odcinek ul. Długiej uwzględnia:

- budowę jezdni wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów

- budowę miejsc postojowych

- elementy uspokojenia ruchu  na jezdni przy przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych

- wykorzystanie możliwie największej ilości zieleni istniejącej

- budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego


Przyjdź na spotkanie

Zapraszamy na spotkanie, na którym odpowiemy na pytania i wątpliwości mieszkańców związane z budową odcinka ul. Długiej

1o maja 2016 r. (wtorek) godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 5 ul. Żwirki i Wigury 1


Napisz do nas

Jeśli nie możesz być na spotkaniu prześlij nam swoją opinię do 16 maja 2016 r. na adres konsultacje@um.torun.pl


Do pobrania

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl