Reklama w przestrzeni miejskiej

Od 11 września 2015 r. obowiązują nowe przepisy prawne dotyczące wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu, dające władzom miast i gmin możliwość wprowadzenia regulacji dotyczących ochrony pejzażu miasta i poprawy jego estetyki.

Korzystając z nowych uprawnień Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 198/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, dla miasta Torunia.

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu chce poznać opinie mieszkańców na temat postrzegania reklamy zewnętrznej w przestrzeni miejskiej, jej formy i kształtu. Państwa odpowiedzi będą stanowiły ważny głos w dyskusji nad przygotowaniem uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Zapraszamy do wypełnienia krótkiej ankiety, która będzie dostępna do 20 marca.

 

Do pobrania: