Równe szanse

Prezydent Miasta Torunia zachęca partnerów społecznych i gospodarczych, w tym fundacje i organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, działające na terenie miasta Torunia, do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu programu wojewódzkiego pt. "Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.", przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 04.07.2012 r.

Termin zgłaszania uwag mija 15 sierpnia 2012 r.

Do pobrania: