Tereny rekreacyjne przy ul. Polnej

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania terenów położonych przy ul. Polnej, w okolicach ulic: Fieldorfa „Nila”, Strehla, Niepokólczyckiego, Piwnika.

Teren przy ulicy Polnej to obszar o powierzchni ok. 1 ha zlokalizowany w północno-środkowej części Torunia. Obecnie rosną tam trawy, niewielkie drzewa oraz krzewy. Od pewnego czasu do Urzędu Miasta docierają uwagi od mieszkańców, że przydałoby się zagospodarować ten teren tak, aby służył lokalnej społeczności.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego może on zostać przeznaczony na urządzenie zieleni o funkcji rekreacyjnej i izolacyjnej. Dopuszcza się tu również m.in.: budowę obiektów małej architektury oraz obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

Do pobrania:


Co w ramach konsultacji?

Razem z mieszkańcami chcemy zastanowić się w jaki sposób urządzić teren przy ulicy Polnej, w okolicach ulic: Fieldorfa „Nila”, Strehla, Niepokólczyckiego, Piwnika, tak żeby stał się miejscem, z którego chętnie będą oni korzystać.

Zapraszamy do udziału w warsztatach, podczas których projektować będziemy wspólną przestrzeń. Do tego celu wykorzystamy specjalnie przygotowane mapy terenu, na które nanosić będziemy propozycje zagospodarowania.

 

Jeżeli chcesz wziąć udział w warsztatach przyjdź na spotkanie

22 października 2019 r.

godz. 18.00

Kawiarnia „BEZA”, ul. Polna 7b

 

Jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu, a chcesz mieć swój udział w urządzaniu terenu przy ul. Polnej:

napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.pl.
Na uwagi oraz opinie czekamy do 12 listopada 2019 r.