Toruński Rower Miejski od 2018 r. Dogrywka.

40 stacji Toruńskiego Roweru Miejskiego będzie działać w 2018 r. Obecnie jest ich w Toruniu 25 (plus 5 stacji patronackich, finansowanych przez duże sieci handlowe).

Trzeba więc wyznaczyć kolejne miejsca, w których pojawią się nowe stacje.

Wstęp
Istniejące dziś stacje TRM wyznaczali kilka lat temu mieszkańcy. Podobnie działamy dziś - w ramach prowadzonych w kwietniu i w maju 2017 r. konsultacji społecznych torunianie wskazywali miejsca, w których warto zlokalizować kolejne stacje TRM. Spotykaliśmy się na spacerze badawczym, by rozmawiać o rowerze miejskim. W sumie otrzymaliśmy głosy od pond 1300 osób zawierające m.in. propozycje lokalizacyjne.

Wszystkie te propozycje zostały dokładnie przeanalizowane i sprawdzone w terenie pod względem fizycznych możliwości lokalizacji stacji. Następnie naniesiono je na mapę inwestycji drogowych, mapę istniejącej oraz planowanej infrastruktury rowerowej, mapę ciągów komunikacyjnych na terenie Torunia. Porównano z analizą zagęszczenia potencjalnych celów podróży (wzięto pod uwagę zarówno gęstość zaludnienia, jak również miejsca, które generują ruch mieszkańców, m.in.: zakłady pracy, szpitale, placówki handlowe i usługowe). Pozwoliło to wytypować 60 punktów tworzących optymalną dla Torunia sieć stacji rowerowych. Uzupełniono w ten sposób widoczne braki w dotychczasowym rozlokowaniu stacji poprzez dodanie ich np. w często wskazywanych przez mieszkańców obszarach Bydgoskiego Przedmieścia, Jakubskiego Przedmieścia oraz Chełmińskiego Przedmieścia.

Niestety miasto nie ma możliwości uruchomienia w 2018 r. wszystkich 60 stacji TRM. Ich liczba, z obecnych 25 wzrośnie na razie do 40. Jeżeli chodzi o stacje już działające, to większość lokalizacji, bo aż 22, pozostawiamy bez zmian - zostały już raz wskazane przez torunian i sprawdzają się, są położone w dobrych miejscach, mieszkańcy intensywnie z nich korzystają. Nie ma więc powodu, by je przemieszczać. Jedną stację - na Barbarce - usunięto z mapy lokalizacji - jest to najsłabiej używana stacja roweru miejskiego. Pozostałe trafiają do puli 18 lokalizacji, które w tym procesie konsultacyjnym podlegają zaopiniowaniu przez torunian.

Przed nami ostatni etap konsultacji TRM - ankieta, która potrwa od 20 do 31 lipca 2017 r.

Co i w jaki sposób jest konsultowane?

  • Konsultujemy lokalizacje dla 18 nowych stacji Toruńskiego Roweru Miejskiego.
  • Wskazaną wyżej liczbę 18 stacji wybieramy spośród 38 punktów na mapie. Są to miejsca wytypowane na podstawie działań opisanych we wstępie tej informacji.

W jaki sposób konsultujemy lokalizacje?
W plikach, które można pobrać poniżej znajdują się opisy wszystkich 60 miejsc wytypowanych z myślą o lokalizacji stacji rowerowych. W 22 z nich, jak już pisaliśmy wyżej, pozostawiamy stacje działające przez ostatnie trzy lata - te lokalizacje są zebrane w pliku nr 2. Natomiast w pliku nr 1 opisaliśmy pozostałe 38 lokalizacji, spośród których wybierzemy 18 - do ustawienia nowych stacji w 2018 r.

Jeżeli chcesz uczestniczyć w podejmowaniu decyzji o wyborze miejsc, w których powstaną nowe stacje TRM zapoznaj się z propozycjami zawartymi w pliku nr 1, a następnie przejdź do ankiety.


Do pobrania:


Jak wybrać 18 nowych stacji TRM?

Spośród 38 nowych lokalizacji stacji Toruńskiego Roweru Miejskiego opisanych w pliku nr 1, każdy mieszkaniec może wybrać te, które uważa za najlepsze. Można zaznaczyć od jednej do osiemnastu pozycji.
Poniżej znajduje się link do ankiety, za pomocą której można głosować na wybrane pozycje z listy. Na towarzyszącej ankiecie mapce zaznaczono je NIEBIESKIMI punktami. Na mapce zaznaczone są także (kolorem niebieskim z CZERWONĄ OBWÓDKĄ) 22 stacje istniejące, które nie będą przenoszone (zostały one wyłączone z głosowania).

Numery podane na liście wyboru ankiety odpowiadają numerom znajdującym się na mapce.


PRZEJDŹ DO ANKIETY


Informacje dodatkowe

Jaka przyszłość TRM?
W skład TRM w 2018 r. ma wejść 400 rowerów zlokalizowanych odpowiednio w 40 stacjach rowerowych. Wypożyczeń będzie można dokonywać od kwietnia do listopada w 2018 r., a w kolejnych dwóch latach (2019-2020)  od marca do listopada.
Z systemu Toruńskiego Roweru Miejskiego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Torunia, a także turyści i inne osoby odwiedzające nasze miasto. Został on zaprojektowany ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań użytkowników odbywających jazdy  wewnątrz obsługiwanego obszaru o zasięgu 4-5 km, trwające przeciętnie do 25 minut.

Najważniejszym założeniem systemu TRM jest dobre dostosowanie do potrzeb mieszkańców Torunia i stworzenie możliwości korzystania z rowerów jak największej liczbie osób. System musi być łatwy w obsłudze, praktyczny, funkcjonalny i wygodny zarówno pod kątem rejestracji w systemie oraz wypożyczeń, jak również sprawności technicznej i ewentualnych napraw.

Czy w dalszym ciągu będą stacje patronackie przy centrach handlowych?
To zależy od właścicieli tych centrów. System roweru miejskiego jest elastyczny i może być jeszcze większy. Stacje przy centrach handlowych powstają z inicjatywy właścicieli tych centrów, na ich terenie, a miasto chętnie włącza takie stacje do systemu TRM - powiększają bowiem sieć infrastruktury rowerowej i możliwości transportowe na terenie Torunia. Dotychczas stacje patronackie funkcjonowały przy centrach handlowych: Atrium Copernicus, Kometa, Plaza, Bielawy i Street Mall Vis a Vis. Zakładamy, że także w kolejnych latach zarządzający tymi centrami będą zainteresowani ich utrzymaniem.


Organizatorzy:
Konsultacja jest realizowana przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Torunia.

Kontakt: konsultacje@um.torun.pl


Jeżeli chcesz zobaczyć jak wyglądały poprzednie etapy tego procesu - kliknij tu.


Do pobrania: