Urządzamy lasy miejskie

7 listopada rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego lasów miejskich. Będziemy rozmawiać o trzech zwartych kompleksach leśnych, które wybrano ze względu na wysoki stopień ich wykorzystania przez mieszkańców, jak również fakt, iż pełnią one funkcję "parków miejskich".

Co konsultujemy?

  1. Las miejski rozciągający się w widełkach ulic: Przy Skarpie – Ligi Polskiej – Bolta, w sektorze Karolina na osiedlu Na Skarpie (powiązany ścieżką pieszo-rowerową z obszarami leśnymi po wschodniej stronie ul. Ligii Polskiej)
  2. Teren tzw. "Rudelki" położony pomiędzy ul. Bema a Balonową (w sąsiedztwie hali sportowo-widowiskowej)
  3. Las rozciągający się od skrzyżowania ul. Polnej z Szosą Chełmińską, przez Fort VII i dalej w kierunku Barbarki (sąsiadujący z dużym osiedlem mieszkaniowym)

W ramach konsultacji zaplanowano spotkania otwarte o charakterze prezentacyjno-warsztatowym oraz konsultacje internetowe. Podczas spotkań otwartych mieszkańcy będą mieć możliwość wyrażenia swoich opinii na temat planów przedprojektowych każdego z konsultowanych terenów oraz wniesienia uwag i wypracowywania modyfikacji i własnych rozwiązań. Koncepcje, które zostaną przedstawione, powstały w oparciu o szczegółowe rozpoznanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego w/w lasów, jak również potrzeb i preferencji osób z nich korzystających.


Przyjdź na spotkanie

  • 15 listopada – spotkanie w III LO przy ul. Leona Raszei 1, godz. 17.30 – dotyczy lasu w widełkach ulic: Przy Skarpie – Ligi Polskiej – Bolta
  • 16 listopada – spotkanie w sali konferencyjnej, w budynku Areny Toruń, godz. 17.30 – dotyczy zagospodarowania terenu tzw. "Rudelki"
  • 17 listopada – spotkanie w SP nr 5 przy ul. Żwirki i Wigury 1, godz. 17.30 - dotyczy lasu rozciągającego się od skrzyżowania ul. Polnej z Szosą Chełmińską, przez Fort VII i dalej w kierunku Barbarki

Napisz do nas
Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, prześlij nam swoją opinię do 30 listopada 2016 r., na adres: konsultacje@um.torun.pl.


Materiały do pobrania:


AKTUALIZACJA Z DNIA 25.11.2016 r.

W terminie 15-16 listopada 2016 r. odbyły się spotkania otwarte z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania lasów miejskich. Poniżej prezentujemy wstępne koncepcje zagospodarowania poszczególnych terenów, po uwzględnieniu uwag przedstawionych przez mieszkańców.