Wniosek od Rady Okręgu nr 6 Grębocin-Bielawy, Rady Okręgu nr 8 oraz grupy inicjatywnej „Bezpieczny Toruń” z dnia 7.05.2014 r. (data wpływu)

Data zgłoszenia: 
środa, 7 Maj, 2014 - 07:44

Do Urzędu Miasta Torunia w dniu 07.05.2014 r. wpłynął wniosek od Rady Okręgu nr 6 Grębocin-Bielawy, Rady Okręgu nr 8 oraz grupy inicjatywnej „Bezpieczny Toruń” o przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Torunia.

(Wniosek został przyjęty do realizacji po modyfikacji, tj. z podziałem na etapy. W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone badania i analiza istniejących dokumentów programowych, a następnie zostaną podjęte decyzje o dalszym trybie postępowania). 

>>>Wniosek do pobrania