Wspieramy osoby z niepełnosprawnością

Rozpoczynamy konsultacje społeczne w sprawie projektuProgramu działań miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024-2030”. Przed przygotowaniem dokumentu, o którym teraz chcemy porozmawiać z mieszkańcami, przeprowadzone zostały warsztaty diagnostyczne na temat zmian, jakie zaszły w mieście w ostatnich latach oraz potrzeb i kierunków działań, jakie powinny zostać uwzględnione w nowym Programie. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele środowiska osób niepełnosprawnych oraz Urzędu Miasta Torunia i jednostek mu podległych.


Dlaczego temat jest ważny?

Przygotowany projekt  „Programu działań miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024-2030” to dokument, który określa kształt polityki społecznej wobec osób z  niepełnosprawnością w naszym mieście. Celem Programu jest przede wszystkim:

  • zdiagnozowanie i ocena sytuacji osób z  niepełnosprawnością w Toruniu,
  • podniesienie jakości życia tej grupy mieszkańców poprzez zwiększenie ich udziału we wszystkich sferach życia,
  • określenie głównych założeń, celów i  działań Gminy Miasta Toruń podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością,
  • zdefiniowanie podmiotów, które  podejmują inicjatywę w sferze działań na rzecz tej grupy torunian.

Konsultowany Program to dokument wieloletni. Aktualny Program w tym zakresie  obowiązuje do końca 2023, dlatego zachodzi konieczność opracowania nowego długofalowego dokumentu programowego obejmującego lata 2024 -2030.

Proponowany projekt Programu wpisuje się w założenia systemu gminnych dokumentów strategicznych – stanowi dopełnienie zapisów „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Torunia na lata 2021 – 2027”.


Co w ramach konsultacji?

1) Weź udział w dyżurze konsultacyjnym, na którym każdy mieszkaniec będzie mógł porozmawiać z pracownikami Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia o założeniach i celach proponowanego dokumentu, wyjaśnić wątpliwości związane z konsultowanym projektem

2 października 2023 r. (poniedziałek),  w godz. 9.00 – 17.00

Urząd Miasta Torunia

ul. Wały gen. Sikorskiego 8

Uwaga – obowiązują zapisy na dyżur. Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 56 611 85 84  w terminie

do 29 września 2023 r. do godz. 15.00. 

 

2) Napisz do nas:

Jeżeli nie możesz wziąć udziału w dyżurze, prześlij swoją opinię. Propozycje dotyczące projektu „Programu działań miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024-2030”  można składać w terminie do 11 października 2023 r. drogą elektroniczną  na adres: konsultacje@um.torun.pl  lub telefonicznie pod nr. tel. 56 611 85 84.


Do pobrania:

- projekt „Programu działań miasta Torunia na rzecz osób z niepełnosprawnością na lata 2024-2030”.

- raport


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z  Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia