Wspólnie o programie na 2023 r. - II etap

Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2023 r.

W ramach tego etapu można jeszcze wnosić uwagi do projektu dokumentu, który powstał w procedurze partycypacyjnej zrealizowanej przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy udziale toruńskich organizacji pozarządowych i działów urzędu współpracujących z organizacjami pozarządowymi.

W ramach tworzenia programu odbyły się już następujące działania:

  • w dniu 28 czerwca 2022 r. rozpoczęto prace nad dokumentem, ogłoszono konsultacje społeczne, zaproszono organizacje pozarządowe współpracujące z miastem do udziału w pracach nad programem;
  • w dniu 6 lipca 2000 r. zorganizowano otwarte spotkanie warsztatowe pn.: „Wspólnie o programie” z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, podczas którego, w trybie warsztatowym zbierano propozycje do programu;
  • 5 września 2022 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia omówiła wstępny projekt programu współpracy na przyszły rok.

Uwagi, zgłaszane podczas spotkania konsultacyjnego „Wspólnie o programie”, dotyczyły przede wszystkim:

  • priorytetowych zadań publicznych, które mogłyby być realizowane  w 2023 r. Wskazano zadania, które powinny być realizowane na rzecz osób wykluczonych, wymagających wsparcia, dotyczące promocji wolontariatu, a także wsparcia uchodźców i obcokrajowców – wskazane zadania zostały ujęte w projekcie programu na rok 2023;
  • zagadnień związanych z konkursami dla ngo, tematyką forum dla organizacji pozarządowych, potrzebami szkoleniowymi sektora pozarządowego, pomocy prawnej, funkcjonowania Centrów Aktywności Lokalnej - ze względu na swoją szczegółowość zagadnienia te nie są możliwe do ujęcia w programie - będą natomiast stanowić cenny materiał przy sporządzaniu warunków w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2023 i w latach kolejnych.

Co w ramach drugiego etapu konsultacji?

W ramach drugiego etapu konsultacja zainteresowane osoby i organizacje mogą wnosić uwagi do treści wstępnego projektu dokumentu. Jeżeli chcesz wnieść uwagi - NAPISZ DO NAS – czekamy do dnia 7 października 2022 r.:

W jaki sposób składać uwagi?

  • listownie, na adres:
    Urząd Miasta Torunia
    Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, Wały gen. Sikorskiego 8

Po rozpatrzeniu nadesłanych uwag, końcowy projekt programu zostanie przedstawiony przez Prezydenta Miasta Torunia, w firmie projektu uchwały, Radzie Miasta Torunia, na sesji w dniu 17 listopada 2022 r.

Informacje na temat I etapu konsultacji społecznych "Wspólnie o programie na 2023 r." można znaleźć TUTAJ

Do pobrania:

Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z działami merytorycznymi UMT współpracującymi z organizacjami pozarządowymi