Wspólnie o programie na 2024 r. – II etap

Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2024 r.

Program roczny, jak zawsze, powstaje w procedurze partycypacyjnej. W ramach prac nad dokumentem na rok 2024:

  • 5 lipca 2023 r. rozpoczęliśmy I - wstępny etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem programu;
  • 13 lipca 2023 r. pracowaliśmy z NGO-sami w ramach warsztatów „Wspólnie o programie na 2024 rok” – przedstawiciele organizacji pozarządowych członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia, przy stolikach tematycznych, dyskutowali i składali swoje propozycje do treści programu;
  • uwagi i propozycje można było także nadsyłać pocztą elektroniczną;
  • w kolejnych tygodniach były analizowane zagadnienia zebrane podczas I etapu konsultacji i od 5 do 15 września 2023 r. Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia pracowała nad zapisami Programu współpracy na rok 2024.

Uwagi, zgłaszane podczas spotkania konsultacyjnego „Wspólnie o programie na 2024 r.”, dotyczyły przede wszystkim:

  • priorytetowych zadań publicznych, które mogłyby być realizowane  w 2024 r.: wskazano zadania, które powinny być realizowane na rzecz osób starszych, wspierania dzieci i młodzieży (zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci), ochrony i promocji zdrowia, wspierania osób z niepełnosprawnościami (opieki medycznej), integracji społecznej – wskazane zagadnienia pokrywają się w priorytetami, które zostały już wskazane w poprzednich latach, w tym także na rok bieżący; rozszerzony zapisy priorytetu pierwszego o współpracę międzypokoleniową;
  • zagadnień związanych z konkursami dla NGO, tematyką forum dla organizacji pozarządowych, polityką senioralną  - ze względu na swoją szczegółowość zagadnienia te nie mogą być ujęte w programie, ale będą stanowić cenny materiał przy sporządzaniu warunków otwartych konkurów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w roku 2024 i w latach kolejnych.

W pracach, obok wskazanych już wyżej toruńskich organizacji pozarządowych oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego, brali także udział reprezentanci działów Urzędu Miasta Torunia i jednostek podległych zajmujących się współpracą z sektorem pozarządowym.

W efekcie powstał wstępny  projekt programu współpracy GMT z NGO,  o którym teraz chcemy porozmawiać z mieszkańcami.


Co w ramach II etapu konsultacji?

1. Weź udział w dyżurze konsultacyjnym, na którym każdy zainteresowany będzie mógł porozmawiać z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji o założeniach i celach proponowanego dokumentu, wyjaśnić wątpliwości związane z konsultowanym projektem, zgłosić swoje uwagi

23 października 2023 r. (poniedziałek),  w godz. 9.00 - 17.00

Urząd Miasta Torunia

ul. Wały gen. Sikorskiego 8 II piętro – sala 34

Uwaga – ze względów organizacyjnych obowiązują zapisy na dyżur, podczas których osoba zainteresowana będzie mogła wybrać dogodną dla siebie godzinę spotkania. Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres konsultacje@um.torun.pl lub telefonicznie pod nr. tel. 56 611 87 24 w terminie do 20 października 2023 r. do godz. 15.00. 

 2.Napisz do nas:

Urząd Miasta Torunia - Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

Na uwagi czekamy do 2 LISTOPADA 2023 r.

Po rozpatrzeniu nadesłanych opinii, końcowy projekt programu zostanie przedstawiony przez Prezydenta Miasta Torunia Radzie Miasta Torunia, w formie projektu uchwały, podczas sesji zaplanowanej na 23 listopada 2023 r.


 Do pobrania:

Jeżeli jesteś zainteresowany informacjami na temat I etapu konsultacji społecznych „Wspólnie o programie na 2024 r.” – przejdź do właściwej strony w naszym serwisie.

(https://www.konsultacje.torun.pl/pl/wspolnie-o-programie-na-2024-rok-i-etap)