Wydłużamy kadencję rad okręgów

W tym roku czeka nas zmiana lokalnych przepisów dotyczących funkcjonowania rad okręgów - nad propozycjami zmian pracuje doraźna komisja powołana przez Radę Miasta Torunia. Zanim jednak komisja przedstawi swoje propozycje zachodzi konieczność dokonania drobnej korekty technicznej w obowiązujących uchwałach dotyczących powoływania i działania okręgów - jednostek pomocniczych Gminy Miasta Toruń.

Zmiana polega na wydłużeniu obecnej kadencji rad okręgów o pół roku. Obowiązujące dziś przepisy lokalne stanowią, że kadencja jednostek pomocniczych trwa cztery lata, a wybory do tych jednostek są przeprowadzane w połowie kadencji Rady Miasta Torunia. Przy czym w momencie uchwalania tej reguły kadencja Rady Miasta Torunia była także czteroletnia, a dziś jest pięcioletnia. Zachodzi więc potrzeba dostosowania lokalnych reguł dotyczących długości kadencji rad okręgów (jednostek pomocniczych) do ustawowego przepisu o długości kadencji Rady Miasta Torunia. Stąd pomysł na wydłużenie obecnej kadencji rad okręgów - jednostek pomocniczych o pół roku - czyli do pięciu lat.

Zgodnie z tą propozycją aktualna kadencja rad okręgów będzie kończyła się 21 kwietnia 2021 r., tj. w połowie aktualnej kadencji Rady Miasta Torunia.

W ramach konsultacji społecznych przedstawiamy projekt uchwały w tej sprawie, tj.: projekt uchwały w sprawie powołania okręgów będących jednostkami pomocniczymi Gminy Miasta Toruń oraz nadania im statutów i zmiany statutów okręgów stanowiących załączniki nr 2 do uchwał od nr 373/12 do nr 385/12 Rady Miasta Torunia z dnia 6 września 2012 r. w sprawie utworzenia okręgów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. od poz. 6367 do poz. 6379).

Rozwiązanie to wychodzi naprzeciw postulatom niektórych z rad okręgów, które proponowały właśnie wydłużenie kadencji tych jednostek o pół roku.


Porozmawiajmy podczas spotkania online

KIEDY?
4 sierpnia 2020 r., godz. 17.00

JAK?
Będziemy spotykać się zdalnie - za pomocą aplikacji Microsoft Teams.

CO ZROBIĆ, ŻEBY WZIĄĆ UDZIAŁ W SPOTKANIU?
Aby wziąć udział w spotkaniu musisz wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres:
konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „Spotkanie - Rady okręgów”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 4 sierpnia, do godziny 15.00.

W odpowiedzi prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch sposobów:

1) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji!

lub

2) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams).

Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.


Napisz do nas

Jeśli nie możesz uczestniczyć w spotkaniu online, istnieje możliwość przekazania swoich uwag oraz opinii drogą elektroniczną na adres: konsultacje@um.torun.pl

Na opinie czekamy do 14 sierpnia 2020 r.


 

Do pobrania: