Zieleń i rekreacja przy Średnicówce

Wspólnie urządzamy teren wzdłuż Trasy Średnicowej Północnej, na odcinku pomiędzy ulicami Legionów i Grudziądzką!

Urząd Miasta planuje zagospodarować tereny zieleni wzdłuż Trasy Średnicowej Północnej na odcinku pomiędzy ul. Legionów i ul. Grudziądzką. Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała wstępną koncepcję, w której wskazano, jak mógłby wyglądać przedmiotowy teren. Punktem wyjścia przy tworzeniu koncepcji były postulaty zgłaszane przez mieszkańców w kolejnych edycjach budżetu partycypacyjnego (również we wniosku zgłoszonym w budżecie partycypacyjnym na 2016r.).

Na potrzeby opracowania teren objęty konsultacjami społecznymi został podzielony na dwie części: 6A (od ul. Legionów do ul. Wiązowej) i 6B  (od ul. Wiązowej do ul. Grudziądzkiej).  Urbaniści, którzy pracowali nad planem zagospodarowania terenu, uznali, że dobrym rozwiązaniem będzie pogrupowanie proponowanych funkcji ze względu na wiek. Na terenie 6A zaproponowano zlokalizowanie placu zabaw dla młodszych użytkowników (minifitness), który byłby usytuowany w pobliżu ul. Wiązowej, ściankę wspinaczkową, parking. Na terenie 6B – w sąsiedztwie istniejącego boiska - siłownię, stół do ping-ponga i plac do ćwiczeń street-workout. Warto dodać, że w przygotowanej koncepcji jest uwzględniony także wybieg dla psów – ta inwestycja zostanie zrealizowana w ramach budżetu partycypacyjnego na 2015 r. do końca czerwca br.

Proponowane przez projektantów zagospodarowanie ma na celu również urozmaicenie istniejącej flory i fauny – dosadzenie kolejnych drzew ozdobnych, krzewów i bylin. Ważne są także elementy małej architektury, np.  ławki czy  kosze na śmieci. Zanim przystąpimy do realizacji inwestycji chcemy zapytać  torunian, jakie mają pomysły na zagospodarowanie tego miejsca.

O czym musimy pamiętać przy projektowaniu konsultowanej przestrzeni?

  • zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego (zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia   nr 464/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.) teren ten przeznaczony jest pod zieleń urządzoną, co oznacza nakaz zachowania co najmniej 60 % terenu jako biologicznie czynnego (w przygotowanej koncepcji zieleń stanowi 70 % powierzchni, w tym wybieg dla psów), a suma nawierzchni utwardzonych – parkingi, chodniki i skwery, nie może zajmować więcej niż 40 % terenu,
  • parkingi powyżej 4 miejsc postojowych powinny być obsadzone żywopłotami (koncepcja zakłada wybudowanie parkingu na 41 miejsc postojowych),
  • wybrany w głosowaniu w ramach budżetu partycypacyjnego wybieg dla psów będzie zlokalizowany w zachodniej części terenu, w rejonie skrzyżowania ul. Legionów z Trasą Średnicową Północną, jego powierzchnia to prawie 900 m².

Weź udział w konsultacjach społecznych i powiedz nam, co powinno znaleźć się na terenach zieleni wzdłuż Trasy Średnicowej Północnej pomiędzy ul. Legionów a ul. Grudziądzką.


Przyjdź na spotkanie
11 czerwca 2015 r. o godz. 17.00
będziemy czekać na mieszkańców w namiocie przy ul. Wybickiego (przy skrzyżowaniu z ul. Wiązową).  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wspólny spacer, podczas którego będziemy rozmawiać o pomysłach mieszkańców na zagospodarowanie przestrzeni wzdłuż Trasy Średnicowej Północnej pomiędzy ul. Legionów a ul. Grudziądzką.

 


Napisz do nas
Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.pl. Możesz w tym celu skorzystać z formularza (do pobrania). Na Twoje pomysły czekamy do 17 czerwca 2015 r.

Konsultacje trwają do 17 czerwca 2015 r.


Do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Środowiska i Zieleni Urzędu Miasta Torunia, tel. 56 611 86 73, mail: konsultacje@um.torun.pl


Fotografie terenu, który konsultujemy (żółto-granatowy obrys):