Zmiany w komunikacji miejskiej

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie zmian w układzie linii autobusowych po uruchomieniu nowej trasy tramwajowej do północnych osiedli Torunia.


Zmiany na liniach tramwajowych

Od 1 września 2023 r. zostanie uruchomiona nowa trasa tramwajowa do północnych osiedli Torunia. Wartość inwestycji to blisko 220 mln zł. W ramach budowy nowej trasy zakupiono również 5 tramwajów niskopodłogowych o łącznej wartości 46,4 mln zł. Inwestycja realizowana w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT City II” uzyskała dofinansowanie w wysokości 71,33 % z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Transport 2014 -2020.

Nową trasę obsługiwać będą dwie nowe linie tramwajowe:

  • Nr 3 na trasie: Motoarena – Reja – Bydgoska – Pl. Rapackiego – Al. Solidarności - Szosa Chełmińska  – Długa – Polna – Watzenrodego – Heweliusza,
  • Nr 6 na trasie: Olimpijska – Szosa Lubicka – Lubicka – Warszawska – Al. Solidarności - Szosa Chełmińska  – Długa – Polna – Watzenrodego – Heweliusza.

Trasy linii tramwajowych nr 1, 2, 4 i 5 nie ulegną zmianie.

Zmieniona zostanie trasa tramwajowa linii nr 7 Uniwersytet – Reja (powrót Sienkiewicza) – Bydgoska – Pl. Rapackiego – Al. Solidarności – poprzez jej wydłużenie ulicami: Przy Kaszowniku – Kościuszki – Skłodowskiej – Curie do pętli Wschodnia.

Obecna sieć linii tramwajowych została przemodelowana w taki sposób, aby wszystkie podstawowe linie tramwajowe kursowały ze wspólną częstotliwością:

  • co 20 minut  w godzinach szczytu,
  • co 30 minut poza szczytem oraz w soboty i niedziele w godz. 8-17
  • co 45 minut w godzinach wieczornych we wszystkie dni, porannych w soboty i niedziele oraz cały dzień w święta.

Z powyższymi częstotliwościami kursować będą linie nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 z wyjątkiem linii nr 7. Linia nr 7 będzie jedyną linią kursującą tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku),  w dni nauki szkolnej w godz. 5:30 – 18:00, z częstotliwością co 30 minut, a w czasie ferii  w godzinach szczytu tj. 5:00 – 8:00 oraz od 12:30 do 16:30.

Takie rozwiązanie umożliwia prowadzenie przemiennych kursów tramwajów kilku linii na odcinkach wspólnych, co w rezultacie zwiększa częstotliwość kursów na tych odcinkach:

- na odcinku obsługiwanym przez 2 linie np. Al. Solidarności – Heweliusza co 10 minut w szczycie, co 15 minut poza szczytem i co ok. 22 minuty w godzinach wieczornych we wszystkie dni, w godzinach porannych do ok. 8:00 w soboty i niedziele oraz w święta przez cały dzień,

- na odcinku obsługiwanym przez  3 linie np. Centrum – Olimpijska co 6 - 7 minut w szczycie, co ok. 10 minut poza szczytem i co ok. 15 minut w godzinach wieczornych we wszystkie dni, w godzinach porannych do ok. 8:00 w soboty i niedziele oraz w święta przez cały dzień.


 Propozycje zmian w układzie linii autobusowych po uruchomieniu nowej trasy tramwajowej do północnych osiedli Torunia

Nowy układ linii tramwajowych zmieni rozłożenie potoków pasażerskich w sieci komunikacyjnej miasta. Konieczne są zatem zmiany w kursowaniu linii autobusowych, aby ich trasy nie dublowały nowej trasy tramwajowej, a jednocześnie umożliwiały nowe bezpośrednie połączenia.

Założeniem proponowanych zmian jest takie ułożenie tras linii autobusowych, aby nie pokrywały się z trasami tramwajowymi, umożliwiały dogodne przesiadki w węzłach przesiadkowych, a jednocześnie  dawały nowe bezpośrednie połączenia z Podgórza (linia nr 10) w kierunku zachodnim (Szpital Bielany).

Skierowanie linii nr 31 przez ul. Legionów umożliwi dojazd bezpośredni na Wrzosy i os. Na Skarpie oraz połączy oba te osiedla z Miejską Przychodnią  Specjalistyczną i Dworcem Autobusowym.

Poniżej można zapoznać się z propozycjami zmienionych i nowych połączeń autobusowych:

  1. Zmiana trasy linii nr 31 – zamiast ul. Szosa Chełmińska – przez Żwirki i Wigury, Legionów, Grudziądzką w obu kierunkach Al. Solidarności i ul. Uniwersytecką (Linia tramwajowa nr 6 i linia autobusowa nr 31 kursują do os. Na Skarpie). Częstotliwość kursów bez zmian.
  2. Zmiana trasy linii nr 10 na trasie: Szubińska - Poznańska – Pl. Rapackiego – Al. Solidarności – Szosa Chełmińska – Bema  - Fałata – św. Józefa – Szpital Bielany.
  3. Utrzymanie linii nr 20 na trasie: Glinki/ Poznańska – Pl. Rapackiego – Al. Solidarności – Legionów – Koniuchy.

(Opcjonalnie - przejazd autobusów linii nr 10 lub 20 ul. Inowrocławską i Drzymały zamiast ul. Poznańską.) Częstotliwość kursów linii  nr 10 i 20 co 30 minut w dni robocze (co 15 na odcinku wspólnym) oraz co ok. 45 minut (co ok. 22 minuty w soboty i niedziele).

  1. Utworzenie nowej linii nr 21 (okrężnej) na trasie: Koniuchy – Polna – Forteczna – Strobanda -Watzenrodego – Ugory – Polna – Legionów – Koniuchy, umożliwiającej dojazd do zakładów pracy zlokalizowanych przy ul. Fortecznej z wykorzystaniem koordynacji odjazdów i przyjazdów tramwajów.

W 2022 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne pn. „Jak zmienić przebieg i częstotliwość kursowania linii komunikacji miejskiej?”. Wpłynęło wówczas bardzo wiele uwag (łącznie 527 wniosków), które dotyczyły m.in. zwiększenia częstotliwości kursów, korekty godzin odjazdów, utworzenia nowych linii, zmiany trasy istniejących linii, zmian przystanków. Ubiegłoroczne konsultacje nie zostały jeszcze ostatecznie podsumowane, ale wiele z proponowanych rozwiązań wpisuje się w  oczekiwania, które wówczas zostały przedstawione przez mieszkańców .

Tak znaczące zmiany w siatce połączeń będą monitorowane. Wyniki pomiarów wykorzystania pojazdów oraz uwagi mieszkańców będą podstawą do ewentualnej dalszej modyfikacji sieci linii.


Co w ramach konsultacji?

1) Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami przygotowanymi przez Wydział Gospodarki Komunalnej i przesyłania opinii na adres rozklad@um.torun.pl.

Opinie dotyczące propozycji zmian w komunikacji miejskiej można przesyłać do dnia 18 lipca 2023 r.

2) Osoby, które chciałyby omówić konkretne zagadnienia związane z konsultowanym tematem zapraszamy do udziału w dyżurze konsultacyjnym

5 lipca 2023 r. (środa),  godz. 9.00 - 17.00

Urząd Miasta Torunia

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, II piętro, pokój nr 34

UWAGA! - ze względów organizacyjnych obowiązują zapisy na dyżur.

Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową na adres rozklad@um.torun.pl lub telefonicznie pod numerami tel.: 56 611 83 34 lub 56 611 83 09.


Do pobrania:

Zachęcamy do korzystania z linii tramwajowych i autobusowych w naszym mieście!


Konsultacje społeczne prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji we współpracy z Wydziałem Gospodarki Komunalnej