Aktualizacja regulaminu budżetu obywatelskiego

Za nami kolejna, dziesiąta edycja Budżetu obywatelskiego w Toruniu. W połowie października ogłosiliśmy wyniki głosowania, w którym mieszkańcy wybrali 61 projektów do realizacji w roku 2023.

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych, w których torunianie mogą samodzielnie zgłaszać projekty, a potem zdecydować w głosowaniu, które zostaną zrealizowane.

Regulamin opisujący zasady prowadzenia budżetu obywatelskiego wszedł w życie w 2013 r., a jego ostatnia nowelizacja miała miejsce w 2021 r. Dziś, kolejny raz chcemy  zapytać mieszkańców o opinie w zakresie  funkcjonowania tego mechanizmu w naszym mieście:

 • Czy, a jeżeli tak to co należy zmienić w regulaminie? Może należy pozostawić obowiązujące zapisy regulaminu?
 • Jakie problemy związane z procedurą przygotowywania, składania i oceną wniosków zauważają mieszkańcy?
 • Kto powinien być uprawniony do udziału w procedurze budżetu obywatelskiego?
 • Czy dzieci niepotrafiące czytać i pisać mogą brać udział w głosowaniu?
 • Czy sposób podziału środków na pulę ogólnomiejską i pule lokalne w dalszym ciągu się sprawdza?
 • Jak się sprawdza wprowadzony w 2021 r. limit kwotowy 300 tys. zł dla projektów inwestycyjnych, remontowych lub z zakresu urządzania zieleni oraz 80 tys. zł dla projektów pozostałych?
 • Czy w budżecie obywatelskim powinny być wydzielone specjalne pule tematyczne, np. rekreacja, zieleń, sport?
 • Co sądzą mieszkańcy o propozycji wyodrębnienia części środków z puli łącznej budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące i naprawy infrastruktury powstałej w tej procedurze?
 • Czy należy wprowadzić minimalny próg poparcia dla projektów lokalnych i ogólnomiejskich, które trzeba zdobyć w głosowaniu, by kwalifikować je do realizacji?
 • W jaki sposób regulamin mógłby uwzględniać udział mieszkańców w opiece nad miejscami urządzonymi w ramach budżetu obywatelskiego?
 • Czy podczas głosowania powinno się dopuścić także głosowania przeciwko zgłoszonym propozycjom?

W ramach tych konsultacji chcemy wspólnie z mieszkańcami zastanowić się nad odpowiedzią na powyższe pytania, ale także porozmawiać o innych kwestiach, które zgłoszą torunianie.

Przeanalizujemy skuteczność regulaminu, wskażemy zagadnienia, które sprawiają nam problemy i znajdziemy dla nich rozwiązania.


Spotkajmy się

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie

13 grudnia  2022 r. godz. 17.00

Ognisko Pracy Pozaszkolnej DOM HARCERZA Rynek Staromiejski  7

Na spotkaniu porozmawiamy o procesie budżetu obywatelskiego w Toruniu, spróbujemy ustalić, czy coś wymaga zmiany i dlaczego, a także, jakie będą efekty wprowadzenia ewentualnych zmian w procedurze. Być może uda nam się jeszcze lepiej dostosować ten mechanizm do potrzeb i oczekiwań torunian.


 Napisz do nas

Zachęcamy zainteresowanych tematem do udziału w spotkaniu. Jeżeli jednak nie możesz w nim uczestniczyć, a chcesz się wypowiedzieć - napisz do nas!

 • do 9 stycznia 2023 r. czekamy na uwagi i propozycje przesłane drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl
 • zgłaszając uwagę i propozycję działania korzystaj z formularza, który można pobrać poniżej

Materiały zebrane podczas konsultacji wykorzystamy do opracowania projektu zmian w Regulaminie budżetu obywatelskiego w Toruniu, który zostanie przedstawiony Prezydentowi, a następnie Radzie Miasta Torunia.

Proces będzie kontynuowany w drugiej połowie 2023 r. - zadanie ujęte w Planie konsultacji społecznych na rok 2023.


Materiały do pobrania: