Aktualizujemy Regulamin budżetu obywatelskiego

Budżet obywatelski jest formą konsultacji społecznych. Polega na tym, że władze lokalne oddają do dyspozycji mieszkańców część miejskiego budżetu - dzięki temu możemy samodzielnie zgłaszać projekty, a potem decydować w głosowaniu, które zostaną zrealizowane.

 W Toruniu ten mechanizm zadziałał już osiem razy. Po raz pierwszy na rok 2014. Obecnie realizujemy projekty wybrane na rok 2021. Regulamin opisujący zasady prowadzenia budżetu obywatelskiego wszedł w życie roku 2013, a jego nowelizacja sześć lat później - tj. w roku 2019. Dziś, kolejny raz chcemy  zapytać mieszkańców o opinie w zakresie  funkcjonowania budżetu obywatelskiego w naszym mieście:

 • Czy, a jeżeli tak, to co należy zmienić w regulaminie?
 • Jakie problemy związane z procedurą przygotowywania, składania i oceną wniosków zauważają mieszkańcy?
 • Kto powinien być uprawniony do udziału w procedurze budżetu obywatelskiego?
 • Czy dzieci niepotrafiące czytać i pisać mogą brać udział w głosowaniu?
 • Czy ograniczenie wartości pojedynczego zadania lokalnego do 50% dostępnej puli środków się sprawdza?
 • Czy w budżecie obywatelskim powinny być wydzielone specjalne pule tematyczne, np. rekreacja, zieleń, sport?
 • Co sądzą mieszkańcy o propozycji wyodrębnienia części środków z puli łącznej budżetu obywatelskiego z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące i naprawy infrastruktury powstałej w tej procedurze?
 • Czy należy wprowadzić minimalny próg poparcia dla projektów lokalnych i ogólnomiejskich, które trzeba zdobyć w głosowaniu, by kwalifikować je do realizacji?
 • W jaki sposób regulamin mógłby uwzględniać udział mieszkańców w opiece nad miejscami urządzonymi w ramach budżetu obywatelskiego?

W ramach tych konsultacji chcemy wspólnie z mieszkańcami spróbować odpowiedzieć na pytania zadane wyżej, ale także na inne zagadnienia, które zostaną zgłoszone przez uczestników. Przeanalizujemy skuteczność regulaminu, określimy zagadnienia, które sprawiają nam problemy i znajdziemy dla nich rozwiązania.

 

Jak będą przebiegać konsultacje?

Konsultacje będą prowadzone w kilku krokach:

 1. 1.      W pierwszym etapie będziemy diagnozować problemy, na które natrafiamy przy składaniu wniosków do budżetu obywatelskiego, podczas weryfikacji formalnej, merytorycznej oraz głosowania.

Będziemy pracować online na spotkaniu warsztatowym, które odbędzie się 16 lutego 2021 r. (wtorek)  o godz. 17.00, za pomocą aplikacji MS Teams.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „Regulamin budżetu obywatelskiego etap I”. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 lutego, do godziny 15.00.

W odpowiedzi na zgłoszenie prześlemy link do spotkania online, z którego będzie można skorzystać na jeden z dwóch sposobów:

1) po zainstalowaniu aplikacji Microsoft Teams - jeżeli chcesz, żeby wszystko działało bez zarzutu, skorzystaj z tej opcji!

2) przez przeglądarkę internetową (uwaga! w niektórych wersjach przeglądarek połączenie może nie być możliwe - należy wówczas skorzystać z innej przeglądarki lub zainstalować aplikację Microsoft Teams).

Aby w pełni uczestniczyć w spotkaniu, należy mieć komputer wyposażony w kamerę oraz mikrofon.

 

 1. 2.      W drugim etapie zastanowimy się, jakie zmiany należy wprowadzić w Regulaminie, aby usprawnić proces realizacji budżetu obywatelskiego w Toruniu, w jaki sposób zmienić zapisy regulaminu, by zredukować problemy wskazane w pierwszym etapie.

Na warsztat on-line, na którym spróbujemy z mieszkańcami wypracować propozycje nowych zapisów Regulaminu, zapraszamy w dniu 24 lutego 2021 r. (środa)  o godz. 17.00.

Podobnie jak w przypadku etapu I warsztat zostanie przeprowadzony za pomocą aplikacji MS Teams.

Aby wziąć udział w drugim spotkaniu wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: konsultacje@um.torun.pl, w tytule wpisując „Regulamin budżetu obywatelskiego etap II”. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lutego 2021 r., do godziny 15.00.

 

 1. 3.      Przygotowaliśmy też ankietę, która ułatwi nam zbieranie opinii i informacji na temat działania budżetu obywatelskiego w Toruniu i pozwoli jeszcze lepiej dostosować ten mechanizm  do potrzeb i oczekiwań torunian.

 

>>> Wypełnij ankietę na temat funkcjonowania budżetu obywatelskiego w Toruniu


 Napisz do nas

Zachęcamy zainteresowanych tematem do udziału w spotkaniach warsztatowych. Jeżeli jednak nie możesz w nich uczestniczyć, a chcesz się wypowiedzieć - napisz do nas!

 • do 1 marca 2021 r. czekamy na uwagi i propozycje przesłane drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl
 • zgłaszając uwagę i propozycję działania korzystaj z formularza, który można pobrać poniżej

Materiały zebrane podczas konsultacji wykorzystamy do opracowania projektu zmian w Regulaminie budżetu obywatelskiego w Toruniu, który zostanie przedstawiony Radzie Miasta Torunia.


Materiały do pobrania:

   


Konsultacje są prowadzone przez Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, konsultacje@um.torun.pl