Budujemy Trasę Średnicową Północną, etap III

UWAGA!
Termin na przesyłanie uwag drogą elektroniczną lub listownie został wydłużony do 31 lipca 2018 r.


Budowa Trasy Średnicowej Północnej etap III (na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna) jest kontynuacją ważnej inwestycji drogowej, którą miasto realizuje od kilku lat.

W latach 2013-2015 zrealizowano budowę I i II etapu Trasy Średnicowej (I etap: od ul. Szosa Chełmińska do ul. Grudziądzka, II etap: od ul. Grudziądzkiej do ul. Skłodowskiej-Curie). Kolejnym jest odcinek od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna - sposób realizacji tej inwestycji to temat, o którym chcemy rozmawiać z mieszkańcami.

Podstawowe informacje

Na inwestycję składają się następujące zadania:

 • budow połączenia z ul. Wybickiego wraz z przebudową całego odcinka ul. Wybickiego do projektowanego skrzyżowania z ul. Kaszubską (odcinek o długości ok. 310 m),
 • przebudowa ul. Kurpiowskiej (odcinek o długości ok. 60 m),
 • budowa skrzyżowania z ul. Kaszubską wraz z odcinkiem ul. Kaszubskiej (odcinek o długości ok. 190 m),
 • przebudowa skrzyżowania z ul. św. Józefa wraz z przebudową odcinka ul. św. Józefa (odcinek o długości ok. 240 m),
 • przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Borowiackiej do ul. Kaszubskiej z budową skrzyżowania z ul. Kaszubską (odcinek o długości ok. 150 m),
 • przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Źródlanej do ul. św. Klemensa (odcinek o długości ok. 250 m),
 • przebudowa ul. św. Klemensa wraz z budową skrzyżowania z ul. św. Klemensa (odcinek o długości ok. 460 m),
 • przebudowa odcinka ul. Morycińskiego wraz z budową skrzyżowania z ul. Morycińskiego (odcinek o długości ok. 170 m),
 • przebudowa ul. Szosa Okrężna (odcinek o długości ok. 200 m),
 • budowa chodników wzdłuż w/w odcinków dróg,
 • budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Trasy Średnicowej Północnej,
 • budowa parkingów: przy ul. Wybickiego (100 miejsc postojowych), Kaszubskiej, Grunwaldzkiej, przy Toruńskich Wodociągach,
 • budowa zatok autobusowych wraz z peronami,
 • budowa oświetlenia ulicznego,
 • budowa i przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem drogi,
 • przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją (kolizje elektryczne, kolizje telekomunikacyjne, kolizje wod-kan-gaz.),
 • rozbiórka istniejących ogrodzeń, budynków zlokalizowanych w kolizji z projektowanym układem drogowym.

Efekty inwestycji:

 • zintegrowanie sieci połączeń komunikacyjnych miasta,
 • usprawnienie dojazdu do przyległych nieruchomości, obiektów użyteczności publicznej,
 • zwiększenie dostępności sąsiadujących osiedli do szkieletu drogowego Miasta Torunia,
 • poprawa komunikacji pomiędzy różnymi częściami miasta,
 • usprawnienie komunikacji zbiorowej,
 • poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego poprzez wydzielenie odrębnych szlaków komunikacyjnych ruchu pieszego i rowerowego, budowę azyli dla pieszych (wyspy), budowę zatok przystankowych.

Co nas czeka w ramach konsultacji?

 1. 25 czerwca 2018 r. - rozpoczęcie konsultacji społecznych
 2. Otwarte spotkanie konsultacyjne, 4 lipca 2018 r., godz. 17.00, Akademickie Centrum Sportowe, ul. św. Józefa 17, na którym projektanci omówią proponowane warianty budowy Trasy średnicowej Północnej. Podczas spotkania projektanci odpowiedzą na pytania mieszkańców i wyjaśnią wątpliwości związane z planowana inwestycją.
 3. Swoje uwagi oraz opinie można także składać za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając maile na adres: konsultacje@um.torun.pl lub zwykłą pocztą na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji, ul. Wały gen. Sikorskiego 87-100 Toruń.

Przyjdź na spotkanie konsultacyjne

4 lipca 2018 r., godz. 17.00

Uniwersyteckie Centrum Sportowe, ul. św. Józefa 17              


Napisz do nas:

Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu, napisz do nas na adres: konsultacje@um.torun.pl.

Na uwagi oraz opinie czekamy do 31 lipca 2018 r.

UWAGA!
Pierwotny termin 14 lipca został wydłużony do 31 lipca.


Materiały do pobrania:
Projektanci opracowujący koncepcję projektową budowy Trasy Średnicowej Północnej etap III przygotowali cztery warianty budowy trasy na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do ul. Szosa Okrężna:

 1. Wariant inwestorski W.I.1
  - opis wariantu
  - rysunki szczegółowe
  - wizualizacje
  - ortofotomapa
 2. Wariant alternatywny nr 1 W.I.2
  - opis wariantu
  - rysunki szczegółowe
  - ortofotomapa
 3. Wariant alternatywny nr 2  W.II.1
  - opis wariantu
  - rysunki szczegółowe
  - ortofotomapa
 4. Wariant alternatywny  nr 3 W.II.2
  - opis wariantu
  - rysunki szczegółowe
      - ortofotomapa

 Wizualizacje dla wariantu inwestorskiego.


Raporty:


Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Miejskim Zarządem Dróg.

/-/